Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokprojekt

Skapad 2016-03-23 10:30 i Vasaskolan Hedemora
Läsning av gemensam bok i åk 8
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska

Vi kommer under några veckor att arbeta med ett bokprojekt. Vi kommer att läsa, svara på frågor och diskutera boken Pappersstäder som är skriven av John Green, en amerikansk författare

Denna bok har även blivit filmatiserad så efter att vi läst ut boken kommer vi avsluta arbetsområdet med att kolla på den filmen. 

Innehåll

Läsa

Vi kommer att läsa en gemensam bok i hela klassen för att träna på bland annat läsförståelse.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Bearbetning

Vi kommer att bearbeta det vi läser genom att fundera över och svara på frågor om boken. Dessa frågor ska sedan diskuteras.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Diskussion

De frågor som du har besvarat kommer vi att diskutera i smågrupper en lektion i veckan. Detta har vi tränat på under terminen och därför är det viktigt att du tänker på det vi har lärt oss gällande diskussioner.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: