Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KONSTHISTORIA Åk9

Skapad 2016-03-23 12:28 i Torpskolan Lerum
Teoretiskt och praktiskt arbete kring konsthistoria och ett samarbete med musikepoker.
Grundskola 9 Bild Musik

Du ska välja ett konstverk från den tilldelade epoken. Du väljer om du vill arbeta tredimensionellt, tvådimensionellt eller på iPaden. Du ska förmedla känslan du får av verket.

Uppgifter

  • Konsthistoria

  • Konsthistoria

Matriser

Mu Bl
Konsthistoria

Bedömningen avser förmågan att:
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner
Din kunskap om konsthistorien.Förstå vad som ger en bilder dess mening. Här behövs även kunskap om tex konst, design, arkitektur, film, serier, reklam. Förstå och använda olika bildbegrepp
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och före- teelser i omvärlden.
Bildanalys
Analysera och tolka din bild
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.

Mu Bl
Presentation av konstverket

E
C
A
Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt.
Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
Du prövar hur olika tekniker, verktyg och material kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Du prövar och omprövar hur olika tekniker, verktyg och material kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Du prövar och omprövar på ett systematiskt sätt hur olika tekniker, verktyg och material kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Hur du använder dig av form, färg och bildkomposition för att förstärka känslan av konstverket
Du kombinerar olika former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kombinerar olika former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kombinerar olika former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: