Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 7

Skapad 2016-03-23 13:46 i Ekhagaskolan Mölndals Stad
Här lär du dig vad biologi handlar om. Vi studerar celler , fotosyntes, bakterier, virus,alger,urdjur,svampar och lavar. Vi tittar också på hur växterna förökar sig.
Grundskola 7 Biologi

Bakterier kan vara livsfarliga men är också nödvändiga för att vi skall må bra. Ett virus kan inte föröka sig själv utan måste göra det i något annat levande. Utan urdjuret hade inga djur funnits över huvud taget. Det finns ungefär 1000 olika svamparter i Sverige. En lav består av en svamp och en alg. Det här och mycket mer lär du i Biologin i åk 7.

Innehåll

Presentation av ämnesområdet

I den här inledande kursen lär du dig

 1. vad biologi ämnet är för någonting.
 2. Vad är en cell, skillnad/likhet mellan en djurcell och växtcell.
 3. Vad är fotosyntes, vad behöv, vad bildas, var sker med mera
 4. Vi studerar också växternas fortplantning med sporer och frön.
 5. Vi går igenom hur man gör en vetenskaplig undersökning och hur man skriver en labbrapport. Dissektion av bläckfisk, se egen cell !, mm
 6. Vi skall göra ett grupparbete passerar på et studiebesök på Universeum som skall bli en digital redovisning.
 7. Vi studerar dem femrike som alla organismer indelade i.
 • Ryggradsdjur (Fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar, däggdjur)
 • Ryggradlösa djur(Leddjur, ,Maskar, Blötdjur)
 • Urdjur
 • Bakterie
 • Fröväxter
 • Spårväxter(Ormbunkar, Mossor, Alger, Svampar)
 • Svampar

Du själv väljer en grupp av dessa ovan. Gör en sammanfattning om riket som presenteras digitalt. I din Sammanfattning skall du ta upp ibland annat generella egenskaper, levnad, föda, att jämföra två olika organismer och ta reda på likeheter/ skillnader på ex. deras levnads villkor, storlek, sättet att skaffa födda , utveckling,sjukdomar med mera

Vi redovisar vecka 16

 

8. Avsnittet avslutas med ett prov på slutet av denna terminen.

Övergripande läroplansmål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola. . .

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Syfte

Eleven ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga att. . .

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

Centralt innehåll

Eleven kommer att få arbeta med nedanstående läroplansmål.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Undervisning

I undervisningen kommer vi att . . .

 • ha genomgångar i helklass.
 • arbeta i grupp och redovisa universeumsuppgiften.
 • arbeta själv och redovisa digitalt sitt rike.
 • labba och skriva en labbrapport.
 • ha ett skriftligt prov.

Bedömning

Eleverna kommer att bedömas enligt matrisen nedan.

Matriser

Bi
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Biologi, Brattebergsskolan åk 7-9

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sam-manhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: