Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia och reklam 6b

Skapad 2016-03-23 14:44 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Detta blir det sista momentet i so detta läsår. Under vecka 15-22 kommer vi att arbeta med reklam och massmedia.
Grundskola 6 Samhällskunskap
...

Innehåll

Mediasmart

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Sh  A 6
  Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
 • Sh  A 6
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
 • Sh  A 6
  Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Arbetssätt och examination

Vi kommer att arbeta med olika reklamövningar som innefattar både skrivuppgifter och diskussionsuppgifter.

Bedömning kommer att göras på skrivuppgifterna och diskussionerna. Ett läxförhör om viktiga mediaord kommer att hållas.

Lektionsupplägg

1. Genomgång av massmedier och dess syfte.
2. Genomgång av reklam och dess syfte.
3. Läxförhör mediebegrepp

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: