Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett land i Europa

Skapad 2016-03-23 15:55 i Kristinedalskolan Stenungsund
Du kommer nu få möjlighet att lära dig mer om ett land i Europa. Du kommer också få ta del av vad dina klasskamrater lärt sig om de länder de arbetat med.
Grundskola 6 Religionskunskap Svenska Historia Geografi

Nu är det dags för oss att arbeta med ett land i Europa, skriva en faktatext, träna på att ge kamratrespons samt göra en muntlig redovisning om landet.

Innan slutuppgiften kommer du få möjlighet att träna på att skriva faktatexter tillsammans med en kamrat, göra tankekartor som kan användas som stöd när du skriver en egen faktatext samt ge och ta emot respons. 

Du kommer också arbeta med några olika historiska och religiösa händelser i "ditt" land samt jämföra dessa med hur det såg ut i Sverige under samma tidsepok. 

Du kommer också få möjlighet att göra en muntlig redovisning av landet du arbetat med. 

Innehåll

Syfte

Syftet med uppgiftet är att du efter avslutat arbeta ska känna dig säkrare på hur du kan skriva en egen faktatext. Du ska känna till hur en faktatext är uppbyggd. Du ska också fått pröva på att ge och ta emot respons från en eller flera klasskamrater. Efter avslutat arbetsområde ska du också känna dig säkrare på att göra en muntlig redovisning. 

 

 

 

Arbetssätt

Du kommer få pröva på, att tillsammans med dina klasskamrater, arbeta med brainstorming och ge och ta emot respons. . 

Under arbetets gång kommer du få möjlighet att utforska några historiska händelser i landet du arbetar med. Du kommer också arbeta med de största religionerna som är representerade i länderna vi arbetar med. 

Du kommer få möjlighet att träna på att skriva faktatexter. Du kommer skriva faktatexter tillsammans med en kamrat och du kommer skriva en egen faktatext. 

När vi kommer till slutuppgiften kommer du få ett land i Europa. Du kommer själv få välja vilka källor du vill använda. Det kommer finnas möjlighet att göra en tankekarta innan du skriver faktatexten. 

När du skrivit din egna faktatext kommer vi arbeta med att förbereda en muntlig presentation. Presentationen kommer ske med hjälp av en Keynote och du kommer redovisa för hela klassen. 

Bedömning

Bedömningen kommer dels ske genom att du gör en egen faktatext, dels att du planerar och genomför en muntlig presentation. 

I den skriftliga delen kommer du bedömas i följande delar:

* Innehåll - Att innehållet är begripligt och att du håller dig till ämnet.

* Struktur - Att du delar in din text i stycken, använder rubriker och ordnar din fakta på ett logiskt sätt.

* Språk - Hur du varierar ditt språk.

* Skrivregel - Att du kan använda de viktigaste reglerna för att skriva, stava och använda skiljetecken.

I den muntliga delen kommer du bedömas i följande delar:

* Innehåll - Hur du håller dig till ämnet.

* Struktur - Att det finns en inledning, en huvudel och en avslutning.

* Språk - Att språket är anpassat till syfte och mottagare.

* Kommunikation - Att du tittar upp, talar tydligt och visar engagemang.

Vi kommer också bedöma hur tydlig din Keynote är. 

Uppgifter

  • Mitt egna europeiska land

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: