Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges officiella minoritetsspråk

Skapad 2016-03-23 19:18 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
I Sverige har vi fem officiella minoritetsspråk + teckenspråk och i det här arbetsområdet får ni fördjupa er inom dessa.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Vet ni vad ett minoritetsspråk är? Vet ni att det är tusentals människor som pratar andra språk än svenska i Sverige? I Sverige har vi fem stycken officiella minoritetsspråk och även ett inofficiellt, dessa heter Romani, Samiska, Jiddisch, Finska och Meänkieli. När ni jobbar med det här uppdraget kommer ni titta mer på hur många i Sverige som talar språken, hur de låter, med mera.

Innehåll

Uppdraget

 1. Arbetet inleds med att vi i helklass tittar på korta informationsfilmer om det svenska språket och de officiella minoritetsspråken. Du hittar filmerna på sli.se "Jakten på språket". Vi börjar med filmen som handlar om svenska, sen romani chib, samiska, jiddisch, finska och sist meänkieli .
 2. Efter att ha sett filmerna och diskuterat dem i helklass ska ni få arbeta i grupper med att ta reda på mer fakta om ett av de olika minoritetsspråken.
 3. Den fakta ni hittar ska ni sammanställa på dator eller för hand.
 4. När ni har gjort det ska ni i grupp förbereda en redovisning för resten av klassen. Redovisningsformen är valfri.
 5. Slutligen ska ni göra ett prov utifrån de olika gruppernas texter och redovisningar.

Vad som kommer bedömas:

 1. Ni kommer att bli bedömda utifrån hur ni söker fakta, hur ni väljer och använder fakta samt hur ni sammanställer och redovisar den.
 2. Ni kommer att bli bedömda formativt under arbetets gång genom att jag tittar på hur ni samarbetar i grupp samt hur ni reflekterar och motiverar era synpunkter.
 3. Ni kommer också att bli bedömda på er text, redovisning och det slutliga provet, det vill säga det som ni har lärt er om de olika minoritetsspråken.

Hur ni får visa er kunskap:

Ni får visa vad ni kan när ni arbetar i grupper med att gemensamt leta information, välja ut den information som passar ert arbetsområde och sammanställa den information ni bestämt er för att använda. Genom den muntliga redovisningen visa att ni kan redovisa inför en grupp, där ni kan använda er av en tankekarta eller stödord. Ni får även visa vad ni har lärt er om de olika minoritetsspråken genom en kunskapsredovisning och ett prov utifrån de olika gruppernas redovisningar och texter.

Det du ska göra är alltså:

1. Skriva om ett minoritetsspråk.

2. Hålla en muntlig redovisning i grupp.

3. Lyssna aktivt på andra gruppers redovisningar.

4. Göra ett prov om minoritetsspråken i Sverige som utgår från alla gruppers redovisningar och texter.

Uppdraget behandlar följande punkter i kursplanen:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser

Sv
Bedömningsmatris för arbete om minoritetsspråk

Behöver utvecklas
Grundläggande kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Utvecklade kunskaper
Läsförståelse
Du kan göra **enkla** sammanfattningar av olika texters innehåll med **viss** koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter. Därmed visar du du en **grundläggande** läsförståelse.
Du kan göra **utvecklade** sammanfattningar av olika texters innehåll med **relativt god** koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter. Därmed visar du en **god** läsförståelse
Du kan göra **välutvecklade** sammanfattningar av olika texters innehåll med **god** koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter. Därmed visar du en **mycket god** läsförståelse.
Söka, välja och sammanställa
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett **avgränsat urval** av källor och för då **enkla och till viss del underbyggda** resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett **relativt varierat urval** av källor och för då **utvecklade och relativt väl underbyggda** resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett **varierat urval** av källor och för då **välutvecklade och väl underbyggda** resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Kombinera text, estetiska uttryck och medier
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett **i huvudsak fungerande sätt** kan du förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett **ändamålsenligt** sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett **ändamålsenligt och effektivt** sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan du förbereda och genomföra **enkla** muntliga redogörelser med **i huvudsak** fungerande struktur och innehåll och **viss anpassning** till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan du förbereda och genomföra **utvecklade** muntliga redogörelser med **relativt väl** fungerande struktur och innehåll och **relativt god anpassning** till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan du förbereda och genomföra **välutvecklade** muntliga redogörelser med **väl** fungerande struktur, innehåll och språk och **god** anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Svenska språket och närliggande språk
Du kan föra **enkla och till viss del underbyggda** resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Du kan föra **utvecklade och relativt väl underbyggda** resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Du kan föra **välutvecklade och väl underbyggda** resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: