👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia år 7

Skapad 2016-03-24 09:52 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Under det här området kommer vi att lägga fokus på källkritik.
Grundskola 7 Samhällskunskap

V.14-16 Genomgång av traditionella medier. 202-227 i SoS boken. Läsning och analys av dagstidningar. Prov på medier

V. 17-20 Genomgång av källkritik med hjälp av mediasmart.se. 

Innehåll

Innehåll och planering

Under momentet kommer vi gå igenom:

 • Mediala strukturer och mediernas roll i samhället.
 • Vad en nyhet är och hur det kan se ut
 • Hur man är källkritisk
 • Olika typer av falsk eller icke-trovärdiga källor

Kunskapskrav och examination

Ni kommer att bli bedömda på följande:

-Ett provtillfälle i skolan där ni skriftligt ska visa att ni förstår hur medier fungerar i samhället.

Ni ska också resonera om vad medier betyder för demokratin.

 

-En uppgift om källkritik där ni ska göra källkritiska analyser av olika källor.

Uppgifter

 • Tidningsanalys

 • Artikel om tre bockar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  A 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  A 9