Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkets byggstenar och berättande text.

Skapad 2016-03-24 10:59 i 0 Lextorpsskolan F-6 Trollhättan
Vi läser och skriver med varandra och för varandra. Vi tränar på att utveckla texter med målande språk i person- och miljöbeskrivningar.
Grundskola 4

Nu ska vi bygga meningar!

Meningar bygger man inte på höjden utan på längden!

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad och miljö- och personbeskrivningar.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.

Kunskapskrav

Syfte och förmågor

Språk lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Hur ska vi arbeta?

Du kommer att få lyssna till högläsning i ”Drakskeppet” av Maj Bylock och träna på att svara på läsförståelsefrågor till det du hört.

Du kommer att få träna på samtliga lässtrategier som finns presenterade i läromedlet Zick-Zack.

Du kommer också att få träna på individuellt anpassade läsförståelsetexter med tillhörande frågor där du med stöd, i par eller enskilt ska finna svaren till frågorna  på, mellan och bortom raderna.

Du kommer att få lära dig hur en berättande text är uppbyggd och träna på att skriva en sådan text med hjälp av en planering i 4-rutan.

Du kommer att få lära dig hur du ska bearbeta din text med hjälp av de 5 stationerna:

 1. Planering (4-ruta eller tankekarta)
 2. Utkast/kladd
 3. Respons av lärare och eller kamrat
 4. Bearbeta din text genom att förbättra, förändra och utveckla.
 5. Skriv rent, för hand och/eller på dator.

Du kommer att få lära dig hur man skriver en personbeskrivning. Vi kommer att träna genom att skriva en tillsammans så att du sedan klarar att skriva personbeskrivningar också på egen hand.

Du kommer lära dig hur man kan skriva en miljöbeskrivning med hjälp av en bild och en planering. I planeringen ska du utgå ifrån våra sinnen; syn, hörsel, lukt, smak och känsel.

Du kommer att få träna på att dela in din miljöbeskrivning i stycken med hjälp av din planering.

Du kommer att få lära dig hur man känner igen de tre största ordklasserna substantiv, verb och adjektiv och träna på hur man använder dem i skrift.

Vi ska tillsammans arbeta med att måla med språket genom att använda adjektiv och sambandsord. Du ska sedan kunna göra dina meningar längre, mer innehållsrika, mer intressanta och spännande.

Du ska också få träna och bli säker på hur du ska använda de stora skiljetecknen punkt, frågetecken och utropstecken.

Bedömning

Vi bedömer:

 • hur du använder dig av lässtrategier i ditt arbete med läsförståelse.
 • hur du planerar och också genomför din plan när du skriver berättande texter, personbeskrivningar och miljöbeskrivningar.
 • din förmåga att skriva en text som går att förstå med tydlig inledning, problem, lösning och avslutning.
 • din förmåga att ta ansvar för och komma vidare i ditt arbete genom de 5 skriv-stationerna.
 • din förmåga att bearbeta din text för att förbättra den till innehåll och struktur t ex styckeindelning.
 • hur du med t ex adjektiv och sambandsord  bygger ut och förbättrar dina meningar till komplexa meningar i det du skriver.
 • hur du använder punkt, stor bokstav, frågetecken och andra skiljetecken i sina texter.

Arbetstid

Vårterminen 2016 vecka 2-14.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: