Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2016-03-24 14:22 i Fria Maria Barnskola Grundskolor
Under detta område kommer du att få lära dig om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling samt arbeta praktiskt med att tillverka en pop pop båt.
Grundskola 6 Fysik Biologi Kemi Teknik
Vad är hållbar utveckling? Hur definierar man begreppet? Vad är växthuseffekten? Vad är kolets kretslopp? Vad är energi? Hur påverkar vi? Vad görs? Hur kan man bidra på individuell nivå? m.m. m.m. I detta avsnitt lär vi oss massor om hållbar utveckling utifrån kemi, biologi och fysik för att bilda en bättre förståelse för begreppet.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Under detta tema kommer du att få lära dig om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling, så att du ska kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och göra goda miljöval och prioriteringar i vardagen.

Vi kommer dessutom att med tanke på återvinning bygger pop pop båtar av annars bortkastade hushållsartiklar. 

Mål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • din förståelse för hur konsumtion och förbrukning påverkar jorden och insyn i hur jordens resurser är fördelade.
 • Förståelse för vad begreppet hållbar utveckling betyder..

Undervisning och arbetsformer

För att få en förståelse för vad hållbar utveckling innebär kommer vi att arbeta med texter  Du ska få skriva ner dina tankar om några frågor du själv väljer i temat. 
Vi kommer att ha diskussioner om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling och du kommer själv att få läsa olika texter som handlar om detta.
Du kommer bla att få lära dig om hur man genom prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling. Du kommer att få veta mer om och diskutera vad atmosfär, ozonskikt och växthuseffekt är.

Bedömning

Vad ska bedömas?

Kopplat till målen i arbetsområdet och kunskapskraven.

Vi kommer att bedöma:

 • din förståelse för hur konsumtion och förbrukning påverkar jorden och insyn i hur jordens resurser är fördelade.
 • din förmåga att kunna resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och att kunna ge förslag på hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön
 • din förmåga att använda dig de kunskaper du lär dig om miljö och hållbar utveckling för att kunna ta ställning och argumentera i olika miljöfrågor.

Hur ska det bedömas?

Genom att jag kommer att :

 • titta på de artiklar du skriver och hur du där förklarar och använder dig av de kunskaper du lärt dig
 • lyssna på dig när diskuterar, resonerar och argumenterar kring olika frågor som rör hållbar utveckling.
 • I den praktiska delen användandet av återvunnit material. Här finns möjlighet att uppfinna fiffiga lösningar.

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: