Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte år 8. Kap 4. Funktioner och grafer

Skapad 2016-03-24 15:26 i Apalbyskolan Västerås Stad
Planering kap 4 i Formula 8.
Grundskola 8 Matematik

Under kommande veckor i matteundervisningen kommer ni att få lära er nya begrepp och metoder för beräkningar av samband och förändringar. Hur hänger taxipriser ihop med hur långt man åker? Vilket är sambandet mellan hur många hekto godis man köper och priset man betalar? Kan man rita in en rörelse i ett diagram? Detta är frågor vi kommer att arbeta med.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Algebra Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Ma  7-9
  Algebra Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
 • Ma  7-9
  Samband och förändring Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.

Konkretiserade mål

Du ska under detta arbetsområde utveckla förmågan att

 1. kunna rita och ange punkter i ett koordinatsystem
 2. avläsa och tolka grafer som visar proportionaliteter och samband med en fast och en rörlig del
 3. kunna använda formler som visar samband
 4. kunna tolka olika typer av diagram

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • Din förmåga att lösa olika problem i bekanta situationer (problem som vi har diskuterat i klassrummet) och ditt val av metoder (de metoder vi använder för att lösa problem) samt hur du använder olika strategier för att lösa problem.
 • Hur du visar dina kunskaper om matematiska begrepp inom funktioner och grafer genom hur du beskriver olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer.
 • Hur du redogör för och samtalar om tillvägagångssätt och använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner samt hur du för och följer matematiska resonemang i redovisningar och diskussioner.

 

Matriser

Ma
Matte år 8. Kap 4. Funktioner och grafer Diagnos

Kunna rita och ange punkter i ett koordinatsystem

Behöver jobba mer med
Har utvecklat kunskap om
D1-D2 Ange koordinater

Avläsa och tolka grafer som visar proportionalitet.

Behöver jobba mer med
Har utvecklat kunskap om
D3. Värdetabell
D4 a-c. Graf
D4 d, D5 e Förklara varför ett samband visar proportionalitet

Avläsa och tolka grafer som visar samband med en fast och en rörlig del

Behöver jobba mer med
Har utvecklat kunskap om
D5 a-d Graf

Kunna använda formler som visar samband

Behöver jobba mer med
Har utvecklat kunskap om
D4 e Formel utan fast del
D5 d Formel med en fast del

Kunna tolka olika typer av diagram

Behöver jobba mer med
Har utvecklat kunskap om
D6 Vikt /pris
D7 Sträcka / tid
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: