Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - Atomer, joner och kemiska reaktioner

Skapad 2016-03-25 12:55 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 8 Kemi

Vi arbetar med syror, baser och salter och har då koll på atomer och joner.

Inför temat Hållbar utveckling fick du på egen hand läsa om Mark, luft och vatten. då stötte du på Syror och baser 1. Nu går vi tillsammans igenom syror och baser och fokuserar på kemin i form av atommodeller och joner.

Innehåll

Syfte

Koppla till läroplanens syfte och om man vill övergripande mål.

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Koppla till läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.

Genomförande

Vi kommer att arbeta med texten tillsammans.

Det blir högläsning, tyst egen läsning och muntliga genomgångar.

Vi hjälps åt att ta ut det viktigaste.

Du gör egen sammanfattning.

Sammanfattning från tavlan.

Du stryker över viktig text/ord.

vi skriver gemensamma sammanfattningar och tankekartor

Vi gör gemensamma laborationer

Du laborerar i par och i grupp.

 

Vi avslutar temat med ett prov och sedan arbetar du vidare utifrån min bedömning för att du ska kunna komplettera dina svar. Genom detta sker en fortsätt inlärning och bearbetning av temat.

 

Efter din komplettering gör jag en bedömning utifrån kunskapskraven. Denna gång handlar det om de två sista förmågorna.

Bedömning

Koppla till läroplanen. (Vad)

Kopplingar till läroplan

 • Ke  E 9
  Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  E 9
  I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Ke  E 9
  Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
 • Ke  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
 • Ke  E 9
  Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
 • Ke  C 9
  Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  C 9
  I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Ke  C 9
  Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
 • Ke  C 9
  Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
 • Ke  C 9
  Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
 • Ke  A 9
  Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  A 9
  I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Ke  A 9
  Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
 • Ke  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
 • Ke  A 9
  Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: