Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom, frikyrkor och nyreligiösa rörelser

Skapad 2016-03-25 19:54 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap Svenska

Vänd den andra kinden till eller motivera krig med att Gud är på din sida. Mycket har gjorts och görs i kristendomens namn. Men var kommer dessa tankar ifrån? Vilka människor har varit med och fört dem vidare? Och kunde Jesus verkligen gå på vattnet? Tillsammans ska vi försöka nå svaren på dessa frågor och en rad fler.

Innehåll

Matriser

Re Sv

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskap om kristendomen och frikyrkan/samfundet
Förmåga att analysera kristendomen, samt olika tolkningar och bruk inom denna. Du visar detta i testet samt i den muntliga redovisningen.
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen, frikyrkor och samfund och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, texter och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen, frikyrkor och samfund och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, texter och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen, frikyrkor och samfund och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, texter och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter och skillnader
Förmågan att föra resonemang om likheter och skillnader. Du visar detta i testet samt i den muntliga redovisningen.
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan och inom kristendomen och ditt samfund.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan kristendomen och ditt samfund.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan kristendomen och ditt samfund.
Påverkan samhälle-religion
Förmågan att se samband och resonera om religionens roll i samhället, Sverige och världen, i historien och i nutid. Du visar detta i testet och den muntliga redovisningen.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Källhantering
Förmåga att söka information och förhålla dig källkritisk. Du visar detta i den muntliga redovisningen.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Presentation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntlig redogörelse
Förmågan att förbereda och genomföra muntliga presentationer av olika slag. Du visar detta i den muntliga redovisningen om ditt samfund.
  • Sv  7-9
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: