Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 5: Algebra

Skapad 2016-03-26 15:19 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Vi ska arbeta med algebra, och använder oss av Matteborgen år 6 som läromedel för detta område.
Grundskola 5 – 6 Matematik

I det här området ska du få arbeta med grunderna för Algebra. 

Vi kommer att räkna med likheter, lösa enkla ekvationer samt tolka och skriva uttryck med variabler.

Innehåll

Lgr11

Begrepp

Likhetstecken
Likhet
ekvation
lösning
variabel
uttryck


Matriser

Ma
Matematik Åk 5: Algebra

Problemlösning

Problemlösning
Har inte nått lägsta godtagbara kunskapsnivå för avsedd förmåga.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Metod
Har inte nått lägsta godtagbara kunskapsnivå för avsedd förmåga.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom algebra.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom algebra.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom algebra.
Kommunikation
Har inte nått lägsta godtagbara kunskapsnivå för avsedd förmåga.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan muntligt redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt fungerande sätt. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument som för resonemanget framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.
Resonemang
Har inte nått lägsta godtagbara kunskapsnivå för avsedd förmåga.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. I beskrivningar kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. I beskrivningar kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativt tillvägagångssätt. I beskrivningar kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Begrepp
Har inte nått lägsta godtagbara kunskapsnivå för avsedd förmåga.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp inom algebra och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp inom algebra och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp inom algebra och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: