Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 2 tema Hemma hos

Skapad 2016-03-26 16:29 i Emausskolan Västerås Stad
Under temaarbetet på vårterminen hos oss arbetar vi med Hemma hos. I år 2 kommer vi att prata om olika sätt att bo. Vi kommer att titta på filmer, ha olika skrivövningar och fokusera på tidslinjen förr-nu-framtiden.
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk SO (år 1-3)
...

Innehåll

Syfte

Syftet med detta tema är att fundera och reflektera över hur olika vi bor i världen och i Sverige. Vi funderar också på hur man bodde förr och hur vi kommer att bo i framtiden.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Så här ska vi arbeta

Inledning
Vi tittar på film och diskuterar hur olika vi bor i världen. Vi pratar om vilka olika typer av hus man kan bo i. 

Vi gör tre olika uppgifter som berör områdena: förr-nu-framtiden

Förr
Du har i läxa att genomföra en intervju med en äldre person och fråga hur den personen bodde förr. Utifrån den intervjun skriver du en längre berättande text. Du ritar också en passande bild till.

Nu
Vi pratar om var vi bor i världen. Vi pratar om världsdelar, länder, län , städer och områden. Utifrån detta gör du en egen tankekarta och skriver en berättande text om var just du bor. Du ritar också en passande bild till.

Framtiden
Du får skriva ett kort manus om hur du har det om 20 år. Du övar att säga detta muntligt inför en kamera. Utifrån detta gör vi en gemensam film. 

Extrauppgift:
Du skriver en berättande text om hur du har det om 20 år och ritar en passande bild till.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
 • SO   3
  Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
 • SO   3
  Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du ska visa vad du lärt dig genom att delta i diskussioner och göra uppgifterna kring de olika områden förr-nu-framtiden.

Matriser

Sv SO SvA
Hemma hos

Du visar att du kan
Du behöver fortsätta utveckla
Diskussioner i klassrummet
Du deltar i diskussioner vi har i klassrummet om ämnet Hemma hos när vi tittar på film m.m.
Uppgift - Förr
Du gör läxan att intervjua en äldre person. Du visar att du kan skriva en text utifrån dina intervjuanteckningar. Du visar att du kan rita en bild som passar till texten
Uppgift - Nu
Du visar att du kan skriva en tankekarta över var du bor i världen Du visar att du kan skriva en text utifrån din tankekarta och reflekterar över var just du bor Du visar att du kan beskriva ditt hus Du visar att du kan rita en bild som passar till texten
Uppgift - Framtiden
Du visar att du kan skriva en kort text som du övar in muntligt och berättar framför kameran i vår film.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: