Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och klimat

Skapad 2016-03-27 11:42 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 Geografi

Jorden delas in i olika klimat- och vegetationszoner. Vart du bor har stor betydelse för dina levnadsvillkor.

Innehåll

Dessa mål jobbar mot:

Genom undervisningen ges du förutsättningar att...

 • Analysera hur naturens egna processer påverkar jordytans former och mönster och tillsammans med människans egna verksamheter förändrar livsmiljöer i olika delar av världen. 

 • Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen. 

 • förstå hur jordens inre är uppbyggt och plattektonik

 • få kunskaper om olika typer av naturkatastrofer, var de förekommer, vad de

  beror på samt vilka konsekvenser de kan föra med sig.

   

Detta kommer vi att arbeta med:

 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor. 
 • Sårbara platser där olika naturkatastrofer kan uppstå och vilka konsekvenser t ex torka, översvämning eller jordbävningar kan få för natur-och kulturlandskapet. 
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker. 
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. 

Matriser

Ge
Detta kommer att bedömas

insatser krävs
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Samspel människa och natur
Du har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Du har goda kunskaper om samspelet mellan människa och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Du har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Klimatförändringar och dess konsekvenser
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: