👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division

Skapad 2016-03-27 11:49 i Kattarps skola Helsingborg
Vi arbetar med Kapitel 4, Multiplikation och division, i Prima Formula 4
Grundskola 4 Matematik

I stället för att räkna 5+5+5+5+5+5 kan vi använda multiplikation och räkna 5 x 6.

Innehåll

Syfte

Mål

Du ska kunna:

 • begrepp som hör till multiplikation och division
 • förklara samband mellan addition och multiplikation
 • multiplikationstabellerna upp till 10 x 10
 • Göra beräkningar med högre tal 5 x 400,  7 x 6000
 • Multiplicera med 10, 100, 1000
 • Multiplicera högre tal som kräver algoritm.
 • förklara samband mellan multiplikation och division
 • Division upp till 10:ans tabell
 • beräkna division med hjälp av kort division
 • upptäcka och använda olika sätt att lösa problem

 

Viktiga begrepp

 • Addition
 • Multiplikation
 • Faktor
 • Produkt
 • Kolumn
 • Rad
 • Division
 • Täljare
 • Nämnare
 • Kvot

Bedömning

Bedömning sker

 • efter hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • i ett avslutande test

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Multiplikation och division

Rubrik 1

På väg att nå målet
Når målet
Når målet med god marginal
kunna
begrepp som hör till multiplikation och division
multiplikationstabellerna upp till 10 x 10
Göra beräkningar med högre tal ex. 5 x 400, 7 x 6000
Multiplicera med 10, 100, 1000
Multiplicera högre tal som kräver algoritm.
Division upp till 10:ans tabell
dividera med 10. 100 och 1000
beräkna division med hjälp av kort division