Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Disney

Skapad 2016-03-27 15:09 i Särskolan Stenungsund
Vem var Disney? Vilka figurer har han skapat? Var fick han sina idéer ifrån?
Grundsärskola 7 – 9 Kommunikation Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning Estetisk verksamhet

Vi ska arbeta med temat Disney i ämnesområdena estetisk verksamhet, kommunikation, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Vi ska identifiera några av alla figurer som Disney har gjort filmer och böcker om. Kan vi hitta berättelser som inspirerat Walt Disney? 

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • ES
  Syfte skapa genom bild, musik och slöjd,
 • ES
  Syfte undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
 • KOM
  Syfte tolka olika former av kommunikativa uttryck,
 • VAA
  Syfte söka information om service- och kulturutbud, och
 • VEU
  Syfte identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och
 • VEU  1-9
  Rum Avbildningar av verkligheten och förhållandet mellan original och till exempel bild, foto och film.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • ES  1-9
  Estetisk framställning Fotografering och filmande.
 • ES  1-9
  Estetisk framställning Presentationer, framträdanden och redovisningar såväl med som utan digitala verktyg
 • ES  1-9
  Material, redskap och tekniker Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
 • ES  1-9
  Material, redskap och tekniker Bildhantering såväl med som utan digitala verktyg.
 • KOM  1-9
  Samspela, tala och samtala Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
 • KOM  1-9
  Samspela, tala och samtala Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • VEU  1-9
  Rum Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
 • VEU  1-9
  Rum Avbildningar av verkligheten och förhållandet mellan original och till exempel bild, foto och film.
 • VEU  1-9
  Tekniska lösningar Föremål där enkla mekanismer såsom hävstänger används för att uppnå en viss funktion till exempel på lekplatsen och i hemmet.

Undervisning

Vi kommer att läsa, lyssna på gamla berättelser och jämföra med Disneys tolkningar.

Se på filmer

Besöka Disneyutställningen på Akvarellmuseet

Arbeta med Molekylverkstaden vad det gäller tekniska mekanismer, rörliga delar

Göra animation, figur, förgrund och bakgrund utifrån egna idéer

Samarbeta med en konstnär samt med andra klasser

Bedömning

Grundläggande nivå:

Kopplingar till läroplan

 • ES   9
  Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
 • ES   9
  Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
 • ES   9
  Dessutom deltar eleven i att undersöka vilka budskap olika bilder kan förmedla och hur mode, trender och musik kan påverka individen.
 • KOM   9
  Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
 • KOM   9
  Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
 • KOM   9
  Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
 • KOM   9
  Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
 • VAA   9
  Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
 • VEU   9
  Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
 • VEU   9
  Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
 • VEU   9
  Eleven deltar i undersökningar av hur några tekniska föremål används och fungerar och i kommunikation om hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: