Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Varlaskolans matematik LPP Mönster, Uttryck och algebra

Skapad 2016-03-28 12:58 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Motsvarande de kunskaper som återfinns i kap 3-4 i boken Y.
Grundskola 8 Matematik

Hur kan vi beskriva relationer mellan olika tal utan att veta talens värden?
Hur kan vi använda oss av uttryck och förenkla dessa för att beräkna t.ex areor och omkretsar av geometriska objekt? Detta och mycket mer kommer du att få lära dig under kap 3 och 4 i Y-boken.

Innehåll

Du har nått målet när du kan:

 • teckna uttryck för olika händelser
 • tolka uttryck
 • förenkla uttryck med och utan paranteser
 • se och beskriva mönster i ord
 • teckna ett uttryck för hur ett mönster är uppbyggt
 • skilja på area och omkrets
 • beräkna omkrets och area för trianglar, cirklar och fyrhörningar
 • beräkna omkrets och area för sammansatta figurer
 • omvandla enheter för såväl längder, volymer och areor
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • förklara och motivera lösningar med hjälp av lämpliga begrepp

Arbetssätt

 • Mitt favvonej samt vanliga genomgångar
 • EPA-diskussioner
 • Beräkningar av uppgifter från boken
 • Minitester

Bedömning

Din förmåga att:

 • Göra beräkningar
 • Resonera om matematik
 • Kommunicera om matematik
 • Lösa matematiska problem
 • Använda matematiska begrepp

 Området avslutas med ett prov på målen ovan.

 Se matris för bedömning

Matriser

Ma
Generell bedömningsmatris matematik år 7 - 9

E
C
A
Matematiska förmågor
Problemlösning
Du väljer själv lämpliga strategier för att lösa uppgifter.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du avgör även om lösningarna är utförda på ett rätt och riktigt sätt.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt
Eleven förmutvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Metod
Du använder lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Begrepp
Du använder och beskriver matematiska begrepp när du löser uppgifter. Du vet även hur begreppen hänger ihop med varandra.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningar kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Kommunikation
Du visar hur du löser uppgifter.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Du motiverar även lösningar så att diskussionen kan fortsätta.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: