Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris - Migration och integration

Skapad 2016-03-28 15:45 i Da Vinciskolan Ale
Vi pratar om varför människor flyttar. Vi tittar också på var människorna i världen bor och vad det beror på.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

Vi pratar om varför människor flyttar. Vi tittar också på var människorna i världen bor och vad det beror på. Konsekvenser av och orsaker till att människor flyttar. Vi diskuterar ord som segregering och integration och vad detta kan leda till både för samhälle och individ.

Matriser

Sh
Kunskapskrav i Samhällskunskap

F
E
C
A
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då /...../ med /...../ underbyggda resonemang
enkla enkla och till viss del
förhållandevis komplexa utvecklade och relativt väl
komplexa samband välutvecklade och väl
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med /......../ resonemang och /...../ underbyggda argument och kan då i /...../ utsträckning växla mellan olika perspektiv.
enkla till viss del viss
utvecklade relativt väl förhållandevis stor
välutvecklade väl stor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: