Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och tryck

Skapad 2016-03-28 16:28 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Fysik Teknik

I detta område kommer vi att jobba med att lära oss grunderna i krafter och tryck. Det blir mycket praktiskt arbete som i slutändan kommer att leda till att ni planerar, genomför och dokumenterar en individuell laboration.

Vi kommer även att ha en heldag på Komtek då ni i era stjärngrupper ska bygga en stabil och hållfast bro som ska öppnas med hjälp av pneumatik.

 

 

 

Innehåll

Mål

I det här arbetsområdet får du öva din förmåga att:

Fysik:

-planera, genomföra och dokumentera laborationer

- dra slutsatser utifrån resultat och frågeställning

- använda begrepp för att förklara olika fysikaliska sammanhang

- resonera kring krafter och hävarmars koppling till vardagen

 

Teknik:

- planera, genomföra och dokumentera konstruktionsarbete

-att använda begrepp för att förklara hur er konstruktion fungerar

-resonera kring materialval

 

 

Arbetsgång

Under området kommer vi att:

genomföra ett antal övningslaborationer och en slutlaboration

ha genomgångar om grunderna i kraft, tryck och byggteknik

pneumatiklaboration

bygga en bro som kan öppnas med hjälp av pneumatik

öva på ritteknik

 

 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd hur väl du:

-planerar, genomför och dokumenterar laborationer och konstruktionsarbeten.

-använder begrepp för att förklara fysikaliska samband

- beskriver hur delar i konstruktionsarbetet samverkar för att få önskvärd funktion.

 

Matriser

Fy Tk
Slutlaboration

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Planera + frågeställning
Kan tillsammans med lärare ge förslag på frågeställning och vad planeringen kan innehålla.
Kan med hjälp av extra information göra en enkel planering och ge förslag på frågeställning.
Kan med lite information få fram en frågeställning och en planering som med någon ändring går att följa och arbeta utifrån.
Kan få fram en planering och frågeställning som går att arbete utifrån.
Använda utrustning
Kan använda utrustningen med hjälp av läraren
Kan utan hjälp använda utrustningen.
Kan utan hjälp använda utrustningen på ett säkert och effektivt sätt.
Dra slutsats
Kan dra en enkel slutsats utifrån sitt resultat.
Enkel slutsats genom att jämföra frågeställningen och resultatet. Slutsatsen är enkel då det finns lite koppling till fakta.
Utvecklad slutsats genom att jämföra frågeställningen och resultatet. Slutsatsen är utvecklad då det finns god koppling till fakta, teorier och begrepp.
Välutvecklad slutsats genom att jämföra frågeställningen och resultatet. Slutsatsen är välutvecklad då det finns god koppling till fördjupad fakta, tex, formler, uträkningar, jämförelser.
Resonera kring
Resultatets rimlighet Felkällor Förbättringsområden Varför/ Varför inte är resultatet rimligt? Hur kan man förbättra undersökningen?
Kan ge något exempel på antingen felkälla eller förbättringsområde.
Enkla resonemang kring resultatets rimlighet (exakthet, noggrannhet, trovärdighet) Kan ge något förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Utvecklade resonemang kring resultatets rimlighet. (något led) Ger flera förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Välutvecklade resonemang kring hur felkällor påverkar resultatets rimlighet. ( flera led, inte lika självklara) Får fram nya frågeställningar som går att undersöka för att kunna utveckla undersökningen
Dokumentation
Rapporten
Kortfattad, saknar struktur med t.ex. rubriker.
Grundstrukturen finns, kortfattat, enkel tabell
Bra struktur, innehållsrikt, tydlig tabell,
Noggrann, detaljerad, välarbetad

Fy Tk
Rapport Bro

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Bro
-uppbyggnad -hur den fungerar
Kan kortfattat förklara någon del i uppbyggnaden och hur den öppnas.
Kan kortfattat beskriva flera delar i uppbyggnaden och i hur den öppnas.
Kan med lite användning av teknik- och fysikbegrepp beskriva flera delar i hur bron är uppbyggd och hur den öppnas.
Kan med teknik- och fysikbegrepp noggrant och detaljerat beskriva hur bron är uppbyggd och hur den öppnas. Kan jämföra med andra liknande konstruktioner.
Material
Resonemang kring val av material.
Enkelt resonemang om fördel eller nackdel med det material man använt.
Enkelt resonemang om fördelar och nackdelar med det material som man använt.
Kan göra någon jämförelse med andra material. Stärker resonemangen med lite koppling till fakta.
Kan göra jämförelser med andra material och använder då fakta och begrepp för att stärka resonemangen.
Bygga
Deltar i mindre omfattning i gruppens arbete.
Deltar aktivt i byggandet och ger enkla förslag på eventuella lösningar och förbättringar.
Kan tänka ut idéer för att aktivt pröva eller ompröva för att bron ska bli bättre. Kan se fördelar och nackdelar med de olika idéerna.
Kan tänka ut idéer för att aktivt pröva eller ompröva för att bron ska bli bättre. Kan kritiskt se fördelar och nackdelar med olika idéer. Problematiserar val av idéer.
Rapport
Enkel rapport. -Kortfattad -Saknar struktur
Enkel rapport -Kortfattad -Bra struktur -Några egna tankar
Utvecklad rapport -Mer fakta -Flera egna tankar -Använder några begrepp
Välutvecklad rapport -Noggrant -Detaljer -Fördjupad fakta -Använder många begrepp
Ritning
-Nogrann -Detaljerad -Tydlig -Olika vyer -Rätt mått -Använder måttlinjer -Rätt skala
Okej på några punkter, men bristfälligt.
Okej på några punkter.
Okej på merparten av punkterna.
Okej på alla punkter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: