Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fred och konflikt

Skapad 2016-03-28 16:46 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Eleverna får ta del av olika konflikter i världen samt hur man gör för att lösa dessa på fredlig väg. Vi arbetar även med olika hjälporganisationer och FN - rollspel.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

Hur kommer det sig att människor krigar? Och vad gör egentligen en medlare? Under veckorna 13 - 17 ska du få arbeta med fred och konflikt där du ska lära dig mer om bl.a. mänskliga rättigheter, hjälporganisationer och varför en konflikt uppstår samt hur man kan lösa den.

Innehåll

Syfte

Kunna reflektera över mänskliga rättigheter och demokratiska värden samt hur man arbetar inom FN och andra organisationer för att nå fredliga lösningar i konfliktområden.

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.

Lektionsinnehåll

 Utkik samhällskunskap - grundbok

Banderoll - Om krig

Ur - Varför mänskliga rättigheter

FN - rollspel

Föreläsning

Värderingsövningar

Ni kommer arbeta både enskilt och i grupp.

 

 

Examination

Du kommer göra en skriftlig reflektion, ett skriftlig prov om ord och begrepp samt delta i FN -rollspel.

Matriser

Sh
Samhällskunskap 7-9

F
E
C
A
1
Samhällsstrukturer
Du har baskunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
3
Använda begrepp
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra.
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra.
4
Påverka och påverkas
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människor och samhällen påverkar varandra. Du beskriver saker som har betydelse för människors möjlighet att påverka sitt och andras liv. Du beskriver hur de sakerna hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människor och samhällen påverkar varandra. Du beskriver saker som har betydelse för människors möjlighet att påverka sitt och andras liv. Du beskriver hur de sakerna hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människor och samhällen påverkar varandra. Du beskriver saker som har betydelse för människors möjlighet att påverka sitt och andras liv. Du beskriver hur de sakerna hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt
7
Mänskliga rättigheter
Du kan beskriva vad de mänskliga rättigheterna betyder. Du ger exempel på hur man bryter mot och respekterar dem i olika delar av världen.
Du kan beskriva vad de mänskliga rättigheterna betyder. Du ger exempel på hur man bryter mot och respekterar dem i olika delar av världen.
Du kan beskriva vad de mänskliga rättigheterna betyder. Du ger exempel på hur man bryter mot och respekterar dem i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: