Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vintern

Skapad 2016-03-28 16:56 i Hällaryds skola Karlshamn
Planeringen utgår från läromedlet Puls No-boken (kapitlen Vintern och Vatten).
Grundskola 1 NO (år 1-3)

Du ska få lära dig mer om årstiden vintern och om vatten.

Innehåll

Eleven ska lära sig (konkretisering av syfte)

Du ska få lära dig:

 • vilka som är våra vintermånader.
 • hur det ser ut i naturen under vintern.
 • djurens olika sätt att klara av kylan.
 • fågelns olika delar (bröst, vinge, stjärt, näbb, klor).
 • känna igen och namnge några vanliga stannfåglar (Talgoxe, Domherre, Blåmes).
 • vattnets olika former (fast, flytande, gas).
 • begreppen stelna, smälta, koka, avdunsta och kondensera.
 • om vattnets kretslopp.

Arbetssätt / Undervisning

Du ska få lära dig genom att: 

 • titta på bilder och filmer, som visar och berättar om naturen och djuren under vintern.
 • berätta vad du kan, lyssna och lära mer av andra.
 • gå ut i närmiljön (skogen) och uppleva vad som händer.
 • arbeta med arbetsblad t ex om fågelns olika delar.
 • skapa t ex fåglar och snöflingor i papper.
 • sjunga sånger om årstiderna samt vattnets former och kretslopp.
 • följa experiment som visar vattnets olika former och kretslopp.

Bedömning

Du kommer att få visa vad du kan om vintern och vatten genom att vara med i våra samtal, arbeta med arbetsblad, visa på kännetecken i naturen, delta vid experiment samt rita bilder och skriva bildtext.

Vi bedömer hur du:

 • beskriver hur det ser ut i naturen under vintern.
 • berättar om djurens olika sätt att klara av kylan.
 • kan namnge några stannfåglar och fågelns olika delar.
 • berättar om vattnets olika former och använder orden stelna, smälter och kokar.
 • förklarar vattnets kretslopp och använder orden avdunsta och kondensera.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: