Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten & Is

Skapad 2016-03-29 07:44 i Junibackens förskola Ludvika
I Discogruppen har barnen valt att arbeta med temat Vatten & Is.
Förskola

Efter att observerat barnen och sett några olika intressen valdes tre förslag på teman ut och barnen fick rösta. Flest röster fick temat Vatten & Is.

Barnen i gruppen får sedan tillsammans fundera på vad vi vill göra med temat. Vad kan vi? Vad vill vi lära oss? Arbetet i temat utgår sedan från barnens funderingar.

Innehåll

SYFTE

Barnen ska på ett lustfyllt och roligt sätt få:

-inflytande i verksamheten.

-lära sig samarbeta.

-lära sig ett demokratiskt förhållningssätt.

-möjlighet att prova olika experiment.

-möjlighet att upptäcka, undersöka, reflektera och diskutera.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

MÅL UR LÄROPLANEN - Normer & Värden

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

MÅL UR LÄROPLANEN - Barns inflytande


Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

MÅL UR LÄROPLANEN - Utveckling & lärande SPRÅKMÅL

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

METOD

Vi börjar med att observera barnen för att se olika intressen i gruppen. Sedan väljer vi ut tre olika förslag på teman utifrån de observationer vi gjort. Barnen får sedan rösta på de olika förslagen.

Vi samtalar och diskuterar tillsammans i gruppen om temat. Vad vet vi? Vad vill vi göra? Vad vill vi lära oss?

Vid varje arbetstillfälle utgår vi från våra diskussioner och funderingar och vi bestämmer tillsammans vad vi ska göra nästa gång.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi dokumenterar med bilder och text. Vi dokumenterar i Unikum och på vår tavla i hallen.

UPPLÄGG

Vi håller på med temat så länge barnen känns intresserade och engagerade.Sedan gör vi en liten utvärdering tillsammans med barnen för att se vad vi lärt oss, vad som var bra och vad som var mindre bra m.m.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: