Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 9, v14-18

Skapad 2016-03-29 10:07 i Frösåkersskolan Östhammar
Planering baserad på kap 10 i Gracias 9, samt fördjupning i den nya grammatiken: konditionalis. Dessutom förbereds och genomförs ett mat-tema tillsammans med åk7.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

Planering baserad på kap 10 i Gracias 9, samt fördjupning i den nya grammatiken: konditionalis. Dessutom förbereds och genomförs ett mat-tema tillsammans med åk7.

Innehåll

Planering

Semana

Martes

Jueves

Viernes

14

Vikarie. Läs kap 10, översätt samt gör övningarna på s 97-99 så många man hinner

Gå igenom tillsammans. Gör övningarna som är kvar + hörövn

Muntligt: prata om frågorna på slutet av sidan 47 TB. Gå igenom estoy de acuerdo/pienso que osv.

15

Miljö=framtid. Läs texten opiniones en el futuro… Gå igenom konditionalis kort.

Skriv ett brev med tankar kring miljö och framtid.

------

16

Gå igenom preteritum

Preteritum + berätta om när de var små.

Test läsförståelse

17

Förberedelse matlagn

Matlagning

HK laga mat Bjuda 7orna

18

Hörförst

------

------

Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Undervisningen innehåller
 • Struktur för att skriva och berätta enkelt om sig själva samt mer utförlig beskrivning av den egna personen.
 • Ordkunskap
 • Läsförståelse; kunna förstå vad texten handlar om .
 • Träna på att höra mycket spanska genom att lyssna på lärare, texter samt film.

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Vi tränar på att förstå och uttrycka oss på spanska i både tal och skrift.

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M1
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M1
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Kunskapskrav

Nedan hittar du en matris för kunskapskraven för år 9 som ligger till grund för bedömningen i detta arbetsområde.

Kopplingar till läroplan

 • M1  E 9
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
 • M1  E 9
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
 • M1  E 9
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
 • M1  E 9
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
 • M1  E 9
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
 • M1  E 9
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Matriser

M2
Moderna språk år 7-9 lgr 11

Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
Lyssna
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsa
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Tala
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: