Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Författararbete åk 9 VT 2016

Skapad 2016-03-29 10:21 i Gullstensskolan äldre Gullspång
Författararbete åk 9, enskilt arbete, muntlig redovisning
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk

Ibland väljer en författare att skriva om sitt eget liv, ibland handlar boken om påhittade saker. Ibland är texterna långa, ibland bara några rader. Vissa texter skrevs för länge sedan, andra utspelar sig i nutid. När detta arbetsområde är avslutat, kommer du ha kommit i kontakt med exempel på allt ovan. Under åtta lektioner kommer du att få arbeta med en författare. Du ska ta reda på fakta om författaren, hens verk och dessutom presentera en analys av ett textavsnitt. Detta ska du redovisa muntligt vecka 16.

Innehåll

Ur läroplan och kursplan

Under arbetet utvecklar du din förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och tränar att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär. Du får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige, Norden och andra delar av världen. Du utvecklar din förmåga att uttrycka tankar och känslor som texter med olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SvA
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Arbetssätt

Du kommer att arbeta med området på följande sätt:

 • Informationssökning
 • Analys av författarens texter.
 • Förberedelse av muntlig presentation. (Gärna PowerPoint)
 • Muntlig redovisning

 

Presentation av uppgift

Detta ska du ha med i din muntliga redovisning:

 • Kort presentation av författaren: historia, bakgrund, familj, utbildning mm.
 • Exempel på några verk som personen har skrivit och berätta vilken genre de tillhör.
 • Berätta vilken betydelse personen har för nutiden.
 • Textanalys. (Välj ut ett avsnitt ur något av verken. Analysera och kommentera texten.)
 • Källhänvisningar. Använd minst tre olika källor. Tänk på att granska källorna kritiskt.

Tänk på att göra din redovisning intressant för lyssnarna. Var förberedd, berätta fritt (Använd punkterna på din PowerPoint som stödord ) och använd gärna bilder eller filklipp.

 

Tidplan för arbetet

Vecka

Måndag

Onsdag

Torsdag

13

LOV

Introduktion/ söka information

Eget   arbete + eventuell lästid

14

Eget   arbete

Eget   arbete

Eget arbete + eventuell lästid

15

Eget arbete

Eget   arbete + lästid(Arbetet bör bli färdigt denna lektion)

Träna   inför redovisning

+ eventuell lästid

16

Redovisning

(Alla ska kunna redovisa)

Redovisning

Redovisning

Bedömning

Vi kommer att bedöma ditt arbete under hela processen, både då du förbereder och presenterar den och då du lyssnar och eventuellt ställer frågor vid de andras redovisningar.

 • Arbete från planering till redovisning
 • Innehållet, vad du har valt att berätta om författaren och vad du väljer att lyfta fram i din textanalys.
 • Det muntliga framförandet (var påläst, läs inte innantill, stolpar är ok)

 

Utvärdering

När vi avslutat arbetsområdet kommer du få utvärdera det genom en anonym enkät. Du får då möjlighet att påverka arbetsområdet för kommande elever, men du får även möjlighet att påverka nästa arbetsområde som du själv kommer att arbeta med.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: