Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv-Grupparbete Språkvetenskap

Skapad 2016-03-29 13:30 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Varje grupp redovisar varsitt område inom språk
Grundskola 7 – 9 Svenska

Ni söker information om varsitt område inom språkvetenskap och redovisar detta i grupper inför klassen.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att eleverna ska:

 • lära sig att muntligt presentera/redovisa en gren inom svensk språkvetenskap.
 • känna en muntlig säkerhet.
 • lära sig att samarbeta.
 • skapa sig en uppfattning om språks utveckling och variation.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Nya ord i språket, till exempel lånord.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

 • Öva att tala inför andra i form av en muntlig redovisning.
 • Sträva efter att tala tydligt.
 • Sträva efter att titta upp från texten så mycket som möjligt.
 • Använda flera olika källor och granska dem.
 • Få kunskap om och kunna förmedla information muntligt och skriftligt.
 • Få kunskap om olika grenar inom svensk språkhistoria, så som lånord, dialekter, minoritetsspråk, runskrift.

Undervisning

Vi kommer att gå igenom delar av svensk språkhistoria. Varje grupp kommer att fördjupa sig i olika grenar. Vecka 13 kommer grupperna att redovisa inför resten av klassen, med hjälp av något hjälpmedel. Veckan efter kommer ni även att skriva ett prov som baseras på de olika redovisningarna.

Bedömning

 • Struktur på redovisningen (röd tråd).
 • Sakkunskaper (vilken helhetsbild lyssnarna får av ämnet).
 • Förberedelse (hur väl du förberett din redovisning).
 • Din förmåga att tydligt framföra ditt arbetes innehåll inför åhörare (tydlighet, ögonkontakt, inlevelse m m).
 • Hjälpmedel (används hjälpmedel för att göra redovisningen tydligare och mer intressant).
 • Arbetets uppbyggnad och tydlighet.

Matriser

Sv
Muntligt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Struktur
Den ordning ni redovisar ämnet - från inledning till avslutning
Ni hade en röd tråd och försökte hålla er till den.
Ni hade en tydlig röd tråd med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och en tydlig avslutning.
Ni var så säkra att ni kunde vika ut på sidospår utan att förståelsen var förlorad (t.ex. berätta en historia, svara på frågor, spontana kommentarer).
Kunskap
Helheten i ämnet + konkreta exempel och detaljer.
Du/ni gav publiken en god helhetsbild om ämnet med exempel.
Du/ni gav en god helhetsbild om ämnet och en eller flera detaljer/konkreta exempel för en större förståelse. Publiken har fått en god inblick i ämnet.
Du/ni presenterade ämnet och gav en tydlig helhetsbild och flera konkreta detaljer/konkreta exempel. Ni gav publiken en större förståelse och bestående kunskap om ert ämne.
Hjälpmedel
Du/ni använde digitala hjälpmedel på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du/ni använde digitala hjälpmedel på ett relativt välutvecklat sätt.
Du/ni använde digitala hjälpmedel på ett mycket välutvecklat sätt.
Ögonkontakt och tydlighet
Utantill- eller innantilläsning? (Individuell)
Du kom ihåg att titta upp ibland, och pratade lagom högt.
Du använde stödorden ibland och hade mycket ögonkontakt. Du talade tydligt och varierade rösten
Du använde sällan stödorden utan läste av publikens reaktioner och anpassade framförandet därefter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: