Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Viralgranskarna 6:1

Skapad 2016-03-29 13:43 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Oss lurar ni inte! Vi ska lära oss att bli källkritiska. Vi ska veta var man hittar tillförlitlig information för olika syften.
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk

 • Vi ska lära oss vad källkritik är. Vi kommer att utgå från sociala medier/medier när vi utvecklar vår förmåga att granska information och ställa rätt frågor
 • Vi ska titta på film, tidningsartiklar, texter från nätet samt reklam
 • Vi ska diskutera och analysera källors användbarhet utifrån de källkritiska frågorna Vem, vad, varför, hur och när?
 • Vi ska arbeta med UR:s programserie "Är det sant?"
 • Ni kommer att får göra en poster som informerar om vad man ska tänka på i valet av källor
 • Vi kommer också att prata om netikett. Det vill säga, allt som är viktigt att veta innan du ger dig ut på nätet.

Innehåll

Reflektionsfrågor

1. Vad är det viktigaste du lärt dig under det här arbetsområdet? Motivera ditt svar!

2. Hur resonerar du kring val av källor? Förklara med exempel!

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Matriser

Sv SvA
Visad kunskap 4-6 Svenska

På väg mot
1
2
3
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Söka, välja ut & sammanställa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: