Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2016-03-29 15:03 i Genarps skola 4-6 Lunds för- och grundskolor
Detta är en planering för arbetsområdet Medeltiden i ämnena historia och religion.
Grundskola 4 Religionskunskap Historia

Medeltiden - så kallas en period i vår historia. Ordet medel betyder "mellan". Medeltiden är alltså "mellanperioden", tiden mellan Forntiden och Nya Tiden. Man skulle kunna tro att det inte händer mycket under denna period i historien p.g.a namnet, men det stämmer verkligen inte. Mycket förändras under Medeltiden. Vi kommer nu att lära oss mer om dessa förändringar och hur Sverige utvecklades.

Innehåll

Syfte

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv idag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Centralt innehåll. Vad?

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 De nordiska staternas bildande.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Innehåll. Hur?

Vi kommer att läsa och lyssna på faktatexter om Medeltiden. 
Vi kommer att samtala och diskutera om centrala händelser, personer och begrepp från Medeltiden. 
Vi kommer att arbeta enskilt och tillsammans med uppgifter om det vi läst och pratat om. 
Vi kommer att se filmer om personer och händelser under Medeltiden.

Du ska ha kännedom om hur de medeltida städerna såg ut, hur människorna levde i staden och på landet, de fyra stånden, hur kristendomen kom till Sverige, livet i ett kloster, den heliga Birgitta, hur Sverige bildades, något om de medeltida kungarnas historia, drottning Margareta och Kalmarunionen, Hansan samt riddare.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 6
  Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
 • Hi  E 6
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Re  E 6
  Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Bedömning

Bedömning sker under det pågående arbetet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: