Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2016-03-29 15:11 i Genarps skola 4-6 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Samhällskunskap Geografi Svenska

Få koll på Sverige! Vad är ett landskap? Var ligger olika städer, berg, sjöar m.m Var bor vi och vad arbetar vi med?

Innehåll

Syfte

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor. 

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Undervisningens innehåll. Vad?


 

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Undervisningens innehåll. Hur?

Vi kommer att:
 -arbeta med läromedlet Geografi Sverige
- arbeta med instuderingsfrågor
- se på filmer
- diskutera med och lyssna på varandra.
- arbeta med kartbok och andra källor
- träna ord och begrepp inom ämnet geografi
- skriva faktatexter

- lära oss om samerna och deras kultur

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Ge  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • Ge  E 6
  I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Ge  E 6
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 6
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
 • Ge  E 6
  Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  E 6
  Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Sv  E 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • beskriva olika natur -och kulturlandskap
 • beskriva samband mellan natur -och kulturlandskap, naturresurser och var människorna bor
 • använda kartor och andra geografiska källor
 • ha kunskap om Sveriges namngeografi
 • söka och välja information från olika källor
 • använda och sammanställa information med beskrivningar, egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp
 • kombinera text med estetiska uttryck

 

Matriser

Sv Sh Ge
Geografi åk 4-6

Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Förmåga att beskriva samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befoklningen är fördelad.
 • Ge  E 6
Du har svårt att beskriva sådana¨samband.
Du kan beskriva ett eller ett par samband.
Du kan beskriva och ge exempel på flera sådana samband.
Förmåga att använda kartor och andra geografiska källor.
 • Ge  E 6
Du har svårt att använda kartor och andra geografiska källor.
Du visar prov på grundläggande förmåga att använda kartor och andra geografiska hjälpmedel.
Du visar god förmåga att använda kartor och andra geografiska hjälpmedel.
Kunskap om Sveriges namngeografi.
 • Ge  E 6
Du har viss kunskap om den namngeografi vi arbetat med.
Du har grundläggande kunskaper om den namngeografi vi arbetat med.
Du har goda kunskaper om den namngeografi vi jobbat med.
Förmåga att söka information i olika källor.
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du har svårt att hitta information i olika källor.
Du har grundläggande förmåga att söka information i olika källor.
Du har god förmåga att söka information i olika källor.
Förmåg att skriva egna faktatexter med geografiska begrepp.
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du har svårt att skriva egna faktatexter med geografiska begrepp.
Du har grundläggande förmåga att skriva egna faktatexter med geografiska begrepp.
Du har god förmåga att skriva egna faktatexter med geografiska begrepp.
Förmåga att kombinera text och bild.
 • Sv  E 6
Du har svårt att kombinera bild och text i ditt arbete.
Du har grundläggande förmåga att kombinera bild och text i ditt arbete.
Du har god förmåga att kombinera bild och text i ditt arbete.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: