Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och livsstil

Skapad 2016-03-29 16:29 i Stamgärde skola Åre
Grundskola 6 Idrott och hälsa

Uppgiften är att välja en valfri idrottsaktivitet eller idrottslektion och förklara på vilket sätt den idrotten kan främja hälsan utifrån ett socialt, ett psykiskt och ett fysiskt perspektiv.

Detta är en skriftlig inlämningsuppgift.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Idh  A 6
  Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  A 6
  Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Arbetssätt

Detta är en skriftlig inlämningsuppgift som du ska jobba med mellan 26/4 - 13/5

Du ska välja en idrottsaktivitet eller en idrottslektion som du har under tiden 26/4 - 12/5 och besvara frågorna du fått i uppgiften.

Vi kommer under idrottslektionerna fram till 13/5 att ha tre olika träningspass.

Där kommer vi gå igenom styrka, kondition, spänst och rörlighet.

Samt samtala och diskutera runt träning och hälsa.

Bedömning

Jag bedömer elevens inlämningsuppgift, samt elevens förmåga att under lektioner samtala och resonera om egna upplevelser av fysiska aktiviteter  och hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

 

Uppgifter

 • Hälsa och livsstil

Matriser

Idh
Hälsa och livsstil

E
C
A
Hälsa och livsstil
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Förebyggande av skador.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Idh
Konkretisering av kunskapskrav i relation till uppgift i hälsa och livsstil.

E
Enkla och till viss del underbyggda resonemang.
C
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
A
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
.Eleven kan enkelt beskriva vad hon/han har övat på och samtala om sina upplevelser av aktiviteterna med hjälp av några relevanta ord och begrepp.
Eleven kan beskriva vad hon/han har övat på och samtala om sina upplevelser av aktiviteterna med hjälp av i huvudsak relevanta ord och begrepp.
Eleven kan utförligt beskriva vad hon/han har övat på och samtala om sina upplevelser av aktiviteterna med hjälp av relevanta ord och begrepp.
Eleven kan i någon mån identifiera vad som tränas och till viss del beskriva vad som kännetecknar träningen i genomförda aktiviteter.
Eleven kan i huvudsak identifiera vad som tränas och relativt väl beskriva vad som kännetecknar träningen i genomförda aktiviteter
Eleven kan identifiera vad som tränas och väl beskriva vad som kännetecknar träningen i genomförda aktiviteter.
Eleven kan ge enkla exempel, i någon mån motivera sina ställningstaganden och föra ett till viss del underbyggt resonemang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan (fysiskt, psykiskt och socialt) och den fysiska förmågan.
Eleven kan ge utvecklade exempel, i huvudsak motivera sina ställningstaganden och föra ett relativt väl underbyggt resonemang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan (fysiskt, psykiskt och socialt) och den fysiska förmågan.
Eleven kan ge välutvecklade exempel, motivera sina ställningstaganden med hjälp av sakliga argument och föra ett väl underbyggt resonemang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan (fysiskt, psykiskt och socialt) och den fysiska förmågan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: