Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristna kyrkor

Skapad 2016-03-29 21:28 i Frösåkersskolan Östhammar
Centrala tankegångar, likheter/skillnader och formandet av identitet inom katolska, protestantiska och ortodoxa kyrkan.
Grundskola 8 Religionskunskap

Med sina drygt 2 miljarder anhängare spridda över hela jordklotet är Kristendomen den största religionen i världen. Tron på Jesus Kristus är central, men inom religionen finns ett brett register av former och tro fördelade på främst tre stora riktningar; katolska, protestantiska och ortodoxa kyrkan.

Innehåll

Detta ska vi fokusera på:

  • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Mål att nå:

  • Få kunskaper om kristendomens tre stora riktningar; katolska, protestantiska och ortodoxa kyrkan

och inom dessa

  • centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar

samt

  • kunna föra resonemang om likheter och skillnader

Hur ska du nå målen?

Genom att:

  • Lyssna och vara delaktig vid genomgångar 
  • Läsa och svara på frågor i Digilär samt i läroboken Religion och liv åk 8
  • Delta i redovisningar och diskussioner

Bedömning

Utifrån

  • Aktivt deltagande och visande av förmågor under lektioner.
  • Skriftliga och muntliga redovisningar av kunskaper

 

Matriser

Re
Kristna kyrkor

E
C
A
Centrala tankegångar
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter/skillnader
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Identiteter
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: