Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering årskurs 7-9 -kurdiska VT2016

Skapad 2016-03-30 00:34 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Från och med veckan 14 i vår terminen till vecka 20 i VT 016 , arbetetar eleverna med att använda sitt modersmål i olika sammanhang. Under trivsamma och de lättsamma former kommer eleverna att utvckla sitt språk genom att läsa skönlitteratur och kulturella uttrycksformer .
Grundskola 7 – 9 Modersmål

Under de veckorna kommer vi att jobba med anpassande skönlitteratur texter, poetiska texter för ungdomar och  kulturella uttrycksformer samt muntlig presentation.

Eleverna ska kunna anpassa innehållet till olika situationer i tal och skrift.

Eleverna ska kunna uttrycka sina åsikter, intresse och argument.

Innehåll

Arbetsområde

Språkbruk & Tala& kultur

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Koppla det syfte och centrala innehåll som ni ska arbeta under detta arbetsområde.

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
 • Ml
  Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
 • Ml  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
 • Ml  7-9
  Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
 • Ml  7-9
  Kultur och samhälle Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

Konkretiserade mål för eleven

Konkretiserade mål för eleven.

Att lära sig tala, samtala och muntligt presentera för olika mottagare. 

Att träna sitt uttal, betoning och satsmelodi samt olika talade variationer.

Att lära sig skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor, samt typiska språkliga drag, deras ord och begrepp.

Att använda ord och begrepp för att uttrycka känslor och åsikter, och se skillnader i språkanvändning beroende på sammanhang, med vem och med vilket syftet man kommunicerar.

Undervisning och arbetsmetoder

Eleverna ska få litteratur böcker eller texter .

Grupp/gemensam diskussion/arbete om olika ord, begrepp och frågor

Titta på kurdiska filmer . Och producera egen texter som kopplar till filmen.

Använda olika digitala verktyg och social media.


Eleven har uppnått målen när...

  E C A
       
       
Tolka & resonera om budskap
 
       
       
       
       
 
Samtala & diskutera
Fråga & framföra åsikter
Muntliga redogörelser
Resonera med anknytning till modersmålet
Jämföra med Sverige & dra slutsatser

 

Kopplingar till läroplan

 • Ml  A 9
  Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: