Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2016-03-30 08:15 i Frösakullskolan Halmstad
På vilket sätt förändrade Gustav Vasa Sverige och hur kan vi se det idag? Hur framställs Gustav Vasa genom historien? Hur levde man på 1500-talet jämfört med idag?
Grundskola 5 Historia

På vilket sätt förändrade Gustav Vasa Sverige och hur kan vi se det idag?
Hur framställs Gustav Vasa genom historien?
Hur levde man på 1500-talet jämfört med idag?

Innehåll

Vilka förmågor ska du utveckla?

 • Analysförmåga: Du ska visa att du kan förklara hur händelser hänger ihop, orsaker till och konsekvenser av reformationen, bondeupproren, att Sverige blir självständigt samt blir ett arvrike. Du ska visa att du förstår att man kan se på händelser på olika sätt (jämföra olika perspektiv) samt förstå varför händelser eller personer beskrivs på olika sätt t ex Kristian den gode/ Kristian Tyrann. Du ska kunna beskriva likheter och skillnader mellan Vasatiden och t ex nutid.

          

 • Förmågan att hantera information: Du ska kunna ge exempel på historiska källor från vasatiden samt veta skillnaden mellan kvarleva och tolkning. Du ska visa att du kan hitta information från historieboken och andra källor.

 

 • Den begreppsliga förmågan: Du ska visa att du kan använda historiska begrepp när du samtalar, diskuterar eller skriver om sådant som har med vasatiden att göra.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Arbetssätt

 • Du kommer att få ta del av fakta från historieboken och filmer
 • Du kommer att få delge dina tankar både enskilt, i liten grupp och i helklass
 • Du kommer att få öva på förmågorna på lektionerna

 

Bedömning

Du ska

 • känna till viktiga personer under denna tid

          Gustav Vasa, Erik XIV, Johan III, Sigismund, Martin Luther, Nils Dacke 

Du ska träna på att ange orsaker och konsekvenser av:

 • att Vasa blir kung
 • att Sverige blir protestantiskt
 • reformationen
 • samhällsförändringarna i Sverige
 • människors levnadsvillkor och handlingar under 1500-talet

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 6
  Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
 • Hi  E 6
  Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
 • Hi  E 6
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: