Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading an English book, week 18-22

Skapad 2016-03-30 09:22 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Engelska
We are going to read a book, put ourselves in the shoes of somebody else somewhere else. You will show your knowledge by writing and speaking about the book. Enjoy the ride!

Innehåll

Material

To the lessons you will need: 

* Your book you have chosen/fully charged Ipad 

(* Optional if you will write down words, sentences, reflections etc. by hand, then you need a pencil on Tuesdays)

Lessons

In discussion with me you will choose and read a book in English.

You are responsible you will follow the schedule by reading your book and do the tasks. When you read you write down reflections, look up words and start with the summary. 

In the end you will make a summary of your book you have read and do a recording. 

 Schedule book reading: 

Week 18 - Start reading your book and take notes while reading

Week 19 - Read and work with your summary

Week 20 - Read and work with your summary, work with response list

Week 21 - Hand in your summary here at Unikum on Tuesday, work with speaking exercise

Week 22 - Hand in your recording at Showbie on Tuesday 

 

Summary: 

* Short description (beskrivning) of the book - Tell me about your book you have read. What happened? Where does it take place? When does it take place? What kind of book is it (romantic, history, comedy, exciting) and how do you know that?  

* Characters - Describe at least two characters in the book. Tell me about the characters' look, habits (vanor), personality etc. Is your characters good/evil and why? Do they change during the book and in that case how? 

* Your opinions (åsikter) - What do you think about the book and why? Is it sad, boring, funny, exciting and/or interesting? Is it good/bad and why? 

When you have written your summary you follow the response list and look at the instruction videos at Showbie.

Response list:

* Correct vocabulary in the sentence (she’s/her)

* Grammar mistakes (is/are, was/were, have/has, wordorder, verb tenses)

* Spelling mistakes (whit = with, to/too, your/you’re, its/it’s, meat/meet

* Spoken and written language (gonna-going to, wanna-want to, you-u)

* Then make sure you have; - a capital (stor) letter in the beginning of every sentence and capital letter on I in a sentence. - dot (punkt) in the end of every sentence - Not too long sentences, use dots and commas

* If you use abbreviations (förkortningar) (it’s, wasn’t etc., make sure you put the apostrophe in the right place (not its). If you are unsure about how to use abbreviations, just write it is, was not etc.

* Look for variation in your text How to begin a sentence (not too many I, he, she) You mustn’t begin a sentence with and, because etc. (these are linking words).

* Use a variation of difficult words and expressions.

* Look for correct preposition words, i.e. angry with (not at), look at (not on).

OBS! Before you hand in your text you let at least (minst) one person read your text!

Have/has:

http://www.educreations.com/lesson/view/have-och-has/2373696/?ref=appemail

Am/are/is:
http://www.educreations.com/lesson/view/am-are-is/2373946/?ref=appemail

Was/were:
http://www.educreations.com/lesson/view/was-och-were/2374140/?ref=appemail

Regelbundna verb:
http://www.educreations.com/lesson/view/regelbundna-verb/2374401/?ref=appemail

Oregelbundna verb:
http://www.educreations.com/lesson/view/oregelbundna-verb/2375386/?ref=appemail

Stavningstips:
http://www.educreations.com/lesson/view/stavningstips/2375829/?ref=appemail

Talspråk:
http://www.educreations.com/lesson/view/talspraak/2376133/?ref=appemail

Ordföljd:
http://www.educreations.com/lesson/view/ordfoeljd/2376387/?ref=appemail

A/an:
http://goanimate.com/videos/06r3rMvQQlyk?utm_sou

Am/are/is:
https://m.youtube.com/watch?v=72ch7DOo98g

Have/has/had:
https://m.youtube.com/watch?v=9nVffvw-o44

Verb i dåtid:
http://youtu.be/2YfxA5ZCeuQ

Träna oregelbundna verb:
http://chompchomp.com/irregular01/irregular01.01.htm

Johnnys G - App

Speaking about your book:

You have to do a recording at Showbie and be ready Tuesday week 22.

Questions: 

* Give a short description of your book (characters, place, kind of book) 

* What do you think about the book? Is it good/bad and why? 

* Would you recommend your book and why?

 

 

Uppgifter

  • Write about your book

  • Speak about your book

Matriser

En
Reading, speaking and writing; week 18-22, VT 2016

På väg
E
C
A
Reading
Read and understand an English book
Du kan till viss del förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i olika texter. Du har svårt att visa din förståelse genom att översiktligt svara på och kommentera frågor om innehållet och detaljer i det du läst.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i olika texter. Du visar din förståelse genom att översiktligt svara på och kommentera frågor om innehållet och detaljer i det du läst.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i olika texter. Du visar din förståelse genom att relativt väl svara på och kommentera frågor om innehållet och detaljer i det du läst.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i olika texter. Du visar din förståelse genom att svara väl på och kommentera frågor om innehållet och detaljer i det du läst.
Writing
Write a summary about your book
Du besvarar några av frågorna. Du kan skriva en del ord och meningar på engelska men det blir svårt för en engelsktalande person att förstå vad du menar.
Du besvarar alla frågor och en engelsktalande person kan förstå din text.
Du besvarar alla frågor och förklarar varför du tycker som du gör. Du visar att du har koll på grammatik och stavning samt försöker använda varierade ord och meningar.
Du besvarar alla frågor och förklarar ingående varför du tycker som du gör. Du visar att du har fullständig koll på grammatik och stavning samt använder avancerade och varierade ord och uttryck. Du varierar hur du t.ex. börjar en mening med hjälp av "linking words".
Speaking
Speak about your book
Du besvarar några av frågorna. Du kan säga en del ord och meningar på engelska men det blir svårt för en engelsktalande person att förstå vad du menar.
Du besvarar alla frågor och en engelsktalande person kan förstår det som du säger på engelska.
Du besvarar alla frågor och förklarar varför du tycker som du gör. Du försöker ställa fler frågor än de givna till den som ska berätta om sin bok. Du visar att du har relativt bra uttal och flyt och pratar med stödord eller fritt.
Du besvarar alla frågor och förklarar varför du tycker som du gör på ett ingående sätt. Du ställer många frågor än de givna till den som ska berätta om sin bok. Du visar att du har bra uttal och flyt och pratar helt fritt utan stödord. Du visar också att du använder dig av varierade och avancerade ord och uttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: