Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massa, Volym och Densitet

Skapad 2016-03-30 09:25 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Massa, Volym och Densitet ur ett fysikaliskt perspektiv
Grundskola 7 – 9 Fysik

Massa, Volym och Densitet ur ett fysikaliskt perspektiv

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik och använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 
 
 

Centralt innehåll

  • Partikelmodell för att beskriva och förklara volym och densitet
  • Systematiska undersökningar
  • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter

Metod

Arbetssätt:

  • Gemensamma genomgångar
  • Laborationer med övning i labbrapportskrivning

 

Veckoplanering (Med reservation för förändringar) : 

Vecka 20: Gå igenom PP. Rita diagram

Vecka 21: Laboration; Varför fryser man ofta efter ett bad Problemlösning materia. Genomgång av Massa, Kan du gissa rätt vikt. 

Vecka 22: Genomgång av Volym, Volymen av träkloss och vätskor. Laboration; Volymen av ett oregelbundet föremål. Gemensam labbrapport. Genomgång av Densitet, Hur stor är densiteten.  

 

 

 

Tidsåtgång

Arbetsområdet beräknas ta ca 2,5 veckor.

Bedömning

För E:

 

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.

Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

Eleven gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: