Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassiker

Skapad 2016-03-30 09:34 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska

I alla tider har människor berättat historier. Länge har dessa även skrivits ner. Än idag läser vi och förundras över böcker som skrivits för mer än 100 år sedan. Hur kan de vara aktuella än idag? Vi tar vår utgångspunkt i 1800-talets romaner som vi idag kallar klassiker - böcker som trots sina många år på nacken känns tidlösa.

Innehåll

Syfte och mål

Målet med arbetsområdet är att du

 • tränar och utvecklar din läsförståelse
 • tränar och utvecklar din förmåga att tolka texter
 • tränar och utvecklar din förmåga att skriva olika slags texter och använder skrivregler vi går och har gått igenom
 • tränar och utvecklar din förmåga att fundera och resonera kring kopplingar mellan upphovsperson och verk
 • tränar och utvecklar din förmåga att leda och delta i samtal av olika slag

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Nya ord i språket, till exempel lånord.

Arbetssätt och redovisning

Vi kommer att läsa olika ungdomsklassiker i grupp. Varje grupp består av fem-sex elever. Varje vecka kommer ni att diskutera boken i era grupper, därför är det viktigt att ni tillsammans lägger upp ett lässchema och följer detta. Ni kommer att få ett läspass i skolan varje vecka. När ni har läst ut boken besvarar ni bokfrågor om er bok som ni får av mig (detta sker i skolan under en lektion).

När vi har kommit en bit in i våra böcker (ungefär halvvägs) kommer ni att få välja en händelse i boken som ni därefter skriver om till en modern version. Detaljerad instruktion läggs på Classroom med inlämningsdatum (skrivningen sker i skolan under en lektion med hjälp av en tankekarta).

Vi kommer även att skriva författarporträtt, där du får presentera författaren och fundera kring vilken tid och kontext verket har uppkommit. Detaljerad instruktion läggs på Classroom med inlämningsdatum. Uppgifter arbetar vi med samtidigt som vi läser boken.

Parallellt med läsning och skrivning kommer vi även att fortsätta genomgångar av ordklasser, skrivregler och grammatik. 

För bedömning se matris.

Planering för arbetsområdet lägg på Classroom.

 

Matriser

Sv
Klassiker

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Förmågan att sammanfatta det du har läst. Du visar detta i boksamtal och då du besvarar bokfrågor.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolkning
Förmågan att tolka och analysera det du har läst. Du visar detta i boksamtal och då du besvarar bokfrågor.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Upphovsman
Förmågan att resonera om författare och verk. Du visar detta i författarporträttet.
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva text
Förmågan att skriva olika slags texter där du följer regler för skiljetecken, stavning, styckeindelning, meningsuppbyggnad etc. Du visar detta i samtliga texter du skriver.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Källor
Förmågan att sammanställa information och resonera om trovärdigheten. Du visar detta då du skriver författarporträtt.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Samtal/diskussion
Förmåga att leda och delta i samtal. Du visar detta vid boksamtalen.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntlig redogörelse
Förmågan att redovisa muntligt inför en grupp. Du visar detta då du redovisar ditt författarporträtt.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: