Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion år 9- Filosofi och nyandlighet

Skapad 2016-03-30 09:37 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Religionskunskap

Området vi nu ska arbeta med handlar om etik, moral och nyandlighet och är indelat i två delar. Före och efter nationella proven i So.

1. Första delen vecka 14,15, 16 (17)
2. Andra delen vecka 21.(prov)

Innehåll

Innehåll och planering

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
 • Re  7-9
  Religion och samhälle Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
 • Re  7-9
  Etik Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
 • Re  7-9
  Etik Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
 • Re  7-9
  Etik Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  7-9
  Etik Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

Kunskapskrav och bedömning

Ni bedöms på följande punkter:

 

1. En redovisning där etiska dilemman diskuteras och analyseras. (Här kan ni visa på kunskaper både i samhällskunskap och religion)

 

2. Ett kort prov om olika nyreligiösa rörelser.

Kopplingar till läroplan

 • Re  A 9
  Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  A 9
  Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
 • Re  A 9
  Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
 • Sh  A 9
  Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
 • Sh  A 9
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Uppgifter

 • Andra livsåskådningar s.22-28

 • Etiskt dilemma

 • Faktatext till hela arbetsområdet

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: