Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 4, april

Skapad 2016-03-30 11:46 i Pysslingen Skolor Vendelsö Hage Pysslingen
Planering av ämnesområdet Geometri. Innehåll: Geometriska figurer och mätning av sträckor och omkretsar.
Grundskola 4 Matematik

Omkrets och area.

Innehåll

Tid: v. 15-17

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Arbetssätt/Förmågor

Vi kommer att arbeta med att mäta och rita figurer med olika omkretser och areor. Vi arbetar med problemlösning enskilt, i par och i grupp. Du får också öva på att beskriva begrepp och resonera kring matematiska påståenden.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Bedömning


Matriser

Ma
Geometri åk 4 VT

Rubrik 1

På väg mot godtagbar nivå.
Godtagbar nivå
Högre nivå
Problemlösning
Eleven löser problem med omkrets och area.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt muntligt och skriftligt.
Begrepp
Eleven beskriver begreppen omkrets och area.
Metoder
Eleven ritar en rektangel med en given area.
Eleven beräknar figurers omkrets.
Eleven beräknar figurers area.
Resonemang
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa och besvara frågor, resonera och motivera.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: