Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

språk

Skapad 2016-03-30 15:55 i Blötbergets förskola till sept-16 Ludvika
språk med rim och ramsor.
Förskola

De största barn sitter ofta och skriver bokstäver. De skriver sina namn och tittar vilka bokstäver kompisen har. Vi kommer under våren nu att arbeta mer med språket på olika vis. Vi vill fortsätta utmana och inspirera varje barns intresse för språket och bokstäver.

 

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Det finns många sätt att träna språket på. Barnen tycker om att spela spel så vi kommer att spela bl.a rim memory på flera sätt, högläsning, ramsor,och bokstavslekar. Med rim och ramsor ökas ordförrådet, de får öva uttal, träna rytm och samarbete, samtidigt förbereds barnen för framtida läs-och skrivinlärning. 

 

MÅL

Huvudmål utifrån LPFÖ-98
Pedagogens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

METOD

Vi delar barnen i grupper så det är är en liten grupp med barn så alla får talutrymme. Vi arbetar med högläsningssagor, flanosagor , rim ,ramsor och sånger. Barnen får hjälpa till att berätta  och sätta upp bilderna till flanosagorna. Vi leker med språket. 

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar barnens ord och vad vi har gjort genom att fotografera.

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: