Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ögonblicket - svenska som andraspråk åk 9

Skapad 2016-03-30 18:12 i Västra skolan Falun
Grundskola 9 Svenska som andraspråk
...

Innehåll

Syfte

Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr 11):

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i (...)skrift

 • läsa och analysera (…) texter (…)

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

 

Centralt innehåll (utdrag ur Lgr 11):

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild (…) samspelar.

Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken (…)

Beskrivande, (…) texter, (...)Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Texter som kombinerar bilder, ord (...)

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor (…). Ords och begrepps nyanser och värdeladdningar.

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska

 • känna till och kunna skriva en beskrivande text

 • kunna bearbeta, förbättra och ändra den skrivna texten, samt ta emot och ge respons

 • kunna använda stavningsregler och skiljetecken

 • kunna kombinera ord och bild

 • till viss del kunna använda ord och begrepp som ger nyanser och värdeladdningar

Arbetssätt

 

Genomförande

Du kommer få

 • genomgång av ögonblicket

 • skriva ett ögonblick

 • ge och ta emot respons

 • bearbeta texten utifrån respons

 

Redovisning

 • skriva ett ögonblick

 • respons

Bedömning

Det som bedöms är din förmåga att (utifrån kunskapskraven)

 • skriva ett ögonblick

 • kombinera ord  och bild
 • ge och ta emot respons och bearbeta texten utifrån respons

 

Matriser

SvA
Ögonblicket - svenska som andraspråk åk 9

Behöver utveckla förmågan.
>>>
>>>
>>>
Skriva ett ögonblick
Eleven kan skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning och fungerande anpassning till texttyper och normer och strukturer.
viss enkel i huvudsak
relativt god utvecklad relativt väl
god välutvecklad väl
Skriva ett ögonblick
De berättande texter eleven skriver innehåller beskrivningar.
enkla
utvecklade
välutvecklade
Kombinera ord och bild
Genom att kombinera (...) estetiska uttryck (...) så att de olika delarna samspelar på ett sätt kan eleven förstärka och levandegöra texters budskap.
i huvudsak fungerande
ändamålsenligt
ändamålsenligt och effektivt
Ge och ta emot respons och bearbeta texten utifrån respons
Dessutom kan eleven ge omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
enkla i huvudsak
utvecklade relativt väl
välutvecklade och nyanserade väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: