Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett arbetsområde om årstiden vår, vårblommor, flyttfåglar, tamboskap och sällskapsdjur

Skapad 2016-03-30 21:33 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Barnen får lära sig vad som händer i naturen under våren, vilka djur som finns på bondgården och några sällskapsdjur. De får även träna läsförståelse faktatexter.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
...

Innehåll

Mål

Målet för dig är att:

 • Beskriva hur man känner igen årstiden vår.
 • Kunna namnet på och känna igen 7st bondgårdsdjur, sällskapsdjur och deras ungar.
 • Kunna namnet på och känna igen 7st vårblommor och 6st fåglar.
 • Känna till hur man läser och hittar fakta i en faktatext för att kunna besvara frågor.
 • Kunna läsa faktatext högt för kamrat.
 • Känna till kretslopp 
 • Kunna årstiderna och månaderna

Arbetets innehåll

Du får lära dig om:

 • Årstidsväxlingar i naturen, vår, och hur man känner igen årstiden.
 • Ett antal bondgårdsdjur, sällskapsdjur och deras ungar.
 • Djurens och växternas livcykel och anpassning till de olika årstiderna.
 • Fröets kretslopp och vad en växt behöver för att överleva.
 • Hur man läser och hittar fakta i en faktatext.
 • Årstiderna och månaderna

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Arbetssätt och redovisningsform

Efter gemensam genomgång kommer du att:

 • Träna på vad flyttfåglar, vårblommor, bondgårdsdjur och  sällskapsdjur heter  både i skolan och hemma.
 • Högläsa faktatext för kamrat.
 • Läsa faktatext och besvara frågor skriftligt.
 • Studera vårblommor, fåglar och bondgårdsdjur i närområdet.
 • Träna på årstiderna och månaderna både i skolan och hemma.

Vi kommer arbeta med arbetsområdet under april och maj, 10 veckor. 

Visa din kunskap - Bedömning

 

 • Kunna namnet på och känna igen de 7 bondgårdsdjuren, sällskapsdjuren och deras ungar.  Detta testas genom kort som paras ihop.
 • Kunna namnet på och känna igen de 7 vårblommorna och de 6 flyttfåglarna. Detta testas genom kort som paras ihop. 
 • Kunna fröets kretslopp och vad en växt behöver för att klara sig.
 • Kunna högläsa faktatext för kamrat och besvara frågor på texten.
 • Kunna samarbeta och aktivt delta (visa faktakunskaper och använda ord och uttryck).
 • Kunna redovisa årstiderna och månaderna.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: