Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zahlen und Uhrzeiten - tyska åk 6

Skapad 2016-03-31 09:37 i Irstaskolan Västerås Stad
Att lära sig ett språk innebär att öva upp sin förmåga att tala språket, skriva språket, höra och läsa språket. Även om vi vissa perioder intensifierar arbetet kring en viss förmåga, arbetar vi nästan varje vecka med samtliga förmågor.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Hur mycket kostar det? När börja bion? När går tåget? I detta arbetsområde lär du dig att räkna på tyska, att förstå olika klockslag samt att fråga och tala om hur mycket klockan är.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Genom undervisningen ges ni möjlighet att bl a utveckla nedanstående förmågor:

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Centralt innehåll

Det bakomliggande tanken med arbetsområdet är att det går att koppla till många delar i centrala innehållet.

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Arbetssätt och undervisning

Vi börjar med att läsa texter i läroboken.

Sedan  repeterar vi med siffrorna, sedan jobbar vi vidare med klockan och tränar på säga och fråga efter telefonnummer. Efter gemensamma genomgångar övar vi både muntligt och skriftligt i klassrummet, både enskilt och parvis eller alla tillsammans. Ni får också öva genom att lyssna på uttal och dialoger.

Genom glosläxor är tanken att ni skall bygga upp ert ordförråd.

 

Visa vad du lärt dig

Bedömningen kommer att grundas på hur du visar dina förmågor muntligt och skriftligt i klassrummet vid genomförande att uppgifterna. Även din läs- och hörförståelse kommer att bedömas kontinuerligt. Du kommer att få återkommande återkoppling i klassrummet. 

Vidare grundas bedömningen på resultatet av dina läxförhör samt ett avlutade prov på arbetsområdet tisdagen den 7 mars

Efter avslutat arbetsområde kommer du att få återkoppling i Unikum.

Tidsram

VI arbetar med avsnittet fram, med avbrott för sportlovet v 9, till den 7:e mars då vi avslutar med ett skriftligt prov.

 

 

 

 

Bedömningsmatris

Kopplingar till läroplan

 • M2  E 9
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • M2  E 9
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • M2  E 9
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • M2  C 9
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
 • M2  C 9
  Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
 • M2  A 9
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • M2  A 9
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • M2  A 9
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
 • M2  A 9
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • M2  A 9
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
 • M2  A 9
  Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Matriser

M2
Omdömesmatris i Moderna språk år 6 – 9

F
E
C
A
Förstå tal
Se kommentar
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven har inte visat förmågan än.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå text
Se kommentar
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven har inte visat förmågan än.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera och agera
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven har inte visat förmågan än.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulera sig muntligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven har inte visat förmågan än.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig skriftligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven har inte visat förmågan än.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: