Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fröken Julie

Skapad 2016-03-31 10:05 i Maria Parkskolan Helsingborg
I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. Fröken Julie är ett av Strindbergs naturalistiska dramer, och tillhör världsdramatikens mest spelade. Pjäsen tillkom under 1888 under en period då Strindberg, influerad av den franska naturalismen, under en kort tid skriver en rad sorgespel.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

I Fröken Julie studeras mötet mellan tre människor med olika badgrund och erfarenhet, under lupp. Pjäsen diskuterar tidens stora frågor i form av en maktkamp mellan en ung adlig kvinna och hennes fars betjänt. Ett klasskampsperspektiv belys; den ”maskulina”, starka och sluga arbetarklassen kommer att vinna över den ”feminina”, känsliga och odugliga överklassen i den samhällsomvandling som råder i och med industrialiseringen.

     Det går också att se den som en pjäs om kvinnor och män där jämställdhet mellan dem tycks omöjlig och att allt blir fel om kvinnor uppfostras till män och därmed lär sig tro på orealistiska idéer om jämställdhet

Innehåll

Läsning och diskussioner kring pjäsen

Vi kommer i första hand att följa Julie och Jean, vad de är för slags karaktärer, hur de förändras genom pjäsen, samt hur relationen dem emellan utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Diskussionsfrågor i urval

Syftet med frågorna är att sammanfatta och repetera. Diskussionerna sker först i smågrupper. Grupperna väljer ut några frågor som, de tycker, är extra intressanta och lyfter sedan dessa i helklass.

    

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Analysuppgifter

Analysuppgifterna syftar till att du analyserar och utvecklar karaktärer eller teman i romanen. Den här gången arbetar vi först i mindre grupper och lyfter sedan det i helklass.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Avslutande uppgift

Dramaövning - Jean och Julie sex olika röster

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: