Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återbruk

Skapad 2016-03-31 10:33 i Barkarö skola Västerås Stad
Du ska återbruka av något gammalt tex strumpor, kläder och textilier som använts till att skapa något helt nytt.
Grundskola 5 Slöjd

Vad kan man tex skapa av förbrukade strumpor? I detta område ska du tillverka en ny produkt, du kommer även lära dig om miljö och vad vi kan tänka på för att miljön ska bli bättre!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kunskaper som ska utvecklas

- idé, att se en ny produkt i något gammalt genom att ta inspiration från saker i slöjdsalen, böcker och internet
- använda rätt teknik på ett fungerande sätt till vald produkt
- vår påverkan på miljön i en textil synvinkel
- motivera sina val och utvärdera varför det blev som det blev

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Sl  4-6
  Slöjden i samhället Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Bedömning - vad och hur

Det som kommer bedömas är:

- hur du har kommit på idén, var du har tagit inspiration ifrån
- att det syns att det är strumpor du har använt, hur har du använt de olika delarna på plagget?
- aktivt deltagande i diskussioner om miljö och ett hållbart samhälle
- processen från ide till färdig produkt och utvärdering

Kopplingar till läroplan

 • Sl  E 6
  Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
 • Sl  C 6
  Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
 • Sl  A 6
  Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.

Undervisning och arbetsformer

Arbetsformer

- inspiration från föreläsning, böcker, internet etc.
- eget arbete
- genomgång och diskussion om miljö och resurshållning

Matriser

Sl
Matris textilslöjd

nivå 1
nivå2
nivå 3
Du BIDRAR OCH UTVECKLAR idéer från erbjudet inspirationsmaterial till din produkt
Du kan UTVECKLA idéer från erbjudet inspirationsmaterial till din produkt
Du kan UTVECKLA idéer från erbjudet inspirationsmaterial och SÅDANT DU SJÄLV SÖKT UPP till din produkt
Du har formgett en produkt på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt
Du har formgett en produkt på ett UTVECKLAT OCH RELATIVT VÄL genomarbetat sätt
Du har formgett en produkt på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL genomarbetat sätt
Produkten är framställd på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt
Produkten är framställd på ett UTVECKLAT OCH RELATIVT VÄL genomarbetat sätt
Produkten är framställd på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL genomarbetat sätt
Du använder i HUVUDSAK verktygen och redskapen på ett säkert och fungerande sätt
Du använder verktygen och redskapen på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt
Du använder verktygen och redskapen på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt
Du BIDRAR TILL ATT FORMULERA handlingsalternativ som leder arbetet med produkten framåt
Du FORMULERAR OCH VÄLJER handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder arbetet med produkten framåt
Du FORMULERAR OCH VÄLJER handlingsalternativ som leder arbetet med produkten framåt
Du ger ENKLA motiveringar om dina val och tillvägagångssätt under arbetets gång och i utvärderingen
Du ger UTVECKLADE motiveringar om dina val och tillvägagångssätt under arbetets gång och i utvärderingen
Du ger VÄLUTVECKLADE motiveringar om dina val och tillvägagångssätt under arbetets gång och i utvärderingen
Under arbetets gång och i utvärderingen kan du visa på ENKLA omdömen om din arbetsinsats och hur den påverkat produktens kvalitet
Under arbetets gång och i utvärderingen kan du visa på UTVECKLADE omdömen om din arbetsinsats och hur den påverkat produktens kvalitet
Under arbetets gång och i utvärderingen kan du visa på VÄLUTVECKLADE omdömen om din arbetsinsats och hur den påverkat produktens kvalitet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: