Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur länge räcker Jorden - Jordskorpan ett förråd.

Skapad 2016-03-31 10:38 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 8 Geografi

Ur läroplanens centrala innehåll:

"Intressekonflikter om naturresurser, t.ex. om tillgång till vatten och mark"

"arbeta för en hållbar utveckling"

Innehåll

Avsnitt 1

HUR LÄNGE RÄCKER JORDEN – JORDSKORPAN ETT FÖRRÅD

 

 

Besvara följande uppgifter med hjälp av läroboken sid. 7-28:

  1. Sveriges miljömål för hållbar utveckling är 16 stycken

a) Vilka är det?

b) Hur stort område påverkar de? (främst inom Sverige, utanför Sverige, globalt?

c) Om man skulle begränsa miljömålen till 10, vilka skulle du ta bort? Motivera!

                     

                      Läs mer om målen sid. 23 i läroboken och på http://www.miljomal.se

 

  1. I läroboken beskrivs ett antal saker man kan göra för att minska sitt ekologiska fotavtryck och därigenom bidra till en bättre framtid för jorden.

a) Hur kan du göra? Är det svårt eller lätt att göra det?

b) Vems ansvar är det egentligen att göra jordens utveckling hållbar? Vilket ansvar har vi som enskilda människor och vilket ansvar har länders regeringar och       liknande?

 

  1. Varför går klimatsamarbetet mellan olika länder så trögt?

 

Läroboken sid. 30-51

  1. Viktiga ord och begrepp:

                      råvara                                                                            industrimineral

                      mineral                                                    erosion

                      bergart                                                     gruva

                      lagerresurs                                             dagbrott

                      geologiskt kretslopp                              anrikning

                      malm                                                                             lakvatten

                      borrkärna                                                masugn

                      kolonialmakt                                                                prospektera

 

  1. Ge exempel på sådant du använder i vardagen som är tillverkat av råvaror från jordskorpan!

 

  1. Ge exempel på konflikter som kan uppstå kring resurser i jordskorpan!

 

  1. Förklara varför det kan vara viktigt att återanvända grus i stället för att anlägga nya grustäkter!

 

  1. Diamanter – till glädje eller problem?

En stor del av världens diamanter kommer från gruvor i afrikanska länder. Många av dessa länder tillhör jordens fattigaste. Hur kan det komma sig?

Tänk dig att man nyligen gjort ett stort diamantfynd i ett afrikanskt land som ännu inte har någon diamantbrytning. Två högt uppsatta personer möts för att diskutera om man ska tillåta att gruvbrytning ska tillåtas eller inte. Den ena är positiv till idén, den andra är negativ. Vad tror du att de skulle säga till varandra? (Läs gärna sid. 33-34 och 41 innan du svarar).

Vilket beslut rekommenderar du landet att fatta?

 

 

Matriser

Ge
Hur länge räcker Jorden - Jordskorpan ett förråd.

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samspel människa, samhälle & natur
Du har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Du har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Du har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Klimatförändringar & deras konsekvenser
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Namngeografi
Du har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: