Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniken genom tiderna

Skapad 2016-03-31 10:47 i Aspenskolan Tierp
En resa genom tiden med fokus på hur man sett på världen och hur tekniken utvecklats.
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik Kemi Biologi
...

Innehåll

Planering

 

Ca 6 lekt.

 

Res genom historien. Diskutera hur man har sett på naturen mm genom tiderna. Hur såg det ut i andra delar av världen? (Europa, Asien, Afrika, Amerika(Mayafolken, Islam, Romarriket, Afrikanska kungadömen)

Stenåldern(ne.se Under våra fötter - stenåldern 14 min)

Bronsåldern

Järnåldern

Vikingatiden

Medeltiden(ne.se Medeltidens liv och människor 15 min)

Industrialismen(Massproducera på löpande band)

Nutid

ne.se

Historiepolisen

 

Vilka material använde man? Vilka behov hade man? Vilka uppfinnare fanns?

Hur löste man problemen?

 • Mat - fånga, tillaga, förvara
 • Värme - kläder och bostad
 • Försvar - mot vem
 • Sjukdom, mediciner och död
 • Resa
 • Kommunicera med andra
 • Utbildning
 • Fritid
 • Hygien, vatten och avlopp
 • Sopor och återvinning(Vad hittar vi för spår från dem?
 • Ljus
 • Familjen - könsroller

 

Göra en matris med översikt genom tiderna.

Matriser

Fy Bi Tk Ke
Centralt innehåll teknik år 4-6

Teknik, människa, samhälle och miljö
Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta. Tex vatten/avlopp, återvinning.

Fy Bi Tk Ke
Fysik år 4-6

Fysiken och världsbilden
Känna till några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
Ha kännedom om olika kulturers skildringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Fy Bi Tk Ke
Kemi 4-6

Kemin och världsbilden
Du känner till några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
Du känner till olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Fy Bi Tk Ke
Biologi år 4-6

Biologin och världsbilden
Jag känner till några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Fy Bi Tk Ke
NO år 4-6 DINO

1
2
3
Söka och granska information
Du kan använda olika källor när du söker naturvetenskaplig information. Du kan resonera kring hur användbar informationen är utifrån tex svårighetsgrad. Du kan efteråt beskriva hur det gick till när du sökte informationen.
Du använder olika källor när du söker information. Du kan resonera kring hur användbar informationen är utifrån tex svårighetsgrad och relevans. Du kan skilja på information som bygger på fakta respektive värderingar. Du kan i efterhand beskriva hur det gick till när du sökte information.
Du använder olika källor när du söker information. Du kan resonera kring hur användbar informationen är utifrån tex svårighetsgrad och relevans. Du kan skilja på information som bygger på fakta respektive värderingar. Du kan resonera om vilka intressen och värderingar som kan tänkas ligga bakom informationen och utifrån det avgöra hur trovärdig den är. Du kan i efterhand beskriva hur det gick till när du sökte information.
Ta ställning och motivera.
Du kan göra egna ställningstaganden. Du kan motivera ditt ställningstagande.
Du kan göra egna ställningstaganden. Du kan motivera ditt ställningstagande med naturvetenskapliga argument. Du kan utveckla och beskriva dina argument.
Du kan göra egna ställningstaganden. Du kan motivera ditt ställningstagande med naturvetenskapliga argument, både för och emot. Du kan skilja på argument som bygger på fakta respektive värderingar. Du kan utveckla och beskriva dina argument och de är naturvetenskapligt korrekta. Du kan beskriva vilka olika konsekvenser det kan bli utifrån dina ställningstaganden.
Diskutera och kommunicera naturvetenskaplig kunskap
Du kan framföra åsikter i en fråga. Du kan bemöta andras åsikter med respekt. Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner men använder ett vardagligt språk.
Du kan framföra åsikter och argument i en fråga. Du kan bemöta andras åsikter och ställa frågor till andra i en diskussion. Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner men använder ett vardagligt språk eller använder inte helt korrekt information. Du kan skapa texter som tar stöd av vardagliga bilder, teckningar mm.
Du kan framföra åsikter och argument i en fråga. Du kan bemöta andras åsikter och ställa frågor till andra i en diskussion. Du kan utnyttja dina egna och andras argument för att fördjupa en diskussion. Du kan använda naturvetenskaplig information på ett korrekt sätt. Du kan skapa texter som tar stöd av vardagliga bilder, teckningar mm och som är anpassad efter målgruppen.
Beskriva och förklara
Du kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter, men beskrivningen är ofullständig eller inte helt korrekt.
Du kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter. Du kan ta hjälp av kunskaper i naturvetenskap för att förklara ett fenomen eller ett samband men förklaringen är inte helt rätt.
Du kan använda korrekta och relevanta kunskaper i naturvetenskapliga för att beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband på ett lämpligt sätt för årskursen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: