👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4

Skapad 2016-03-31 13:33 i Tunaskolan F-6 Papperskorgen
Grundskola 4 Svenska

Innehåll

 

Arbetets innehåll

Under årskurs 4 kommer du att:

 • använda lässtrategier för att förstå och tolka olika texter samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna,
 • läsa olika typer av berättande texter, ex skönlitteratur, lyrik, sagor och myter,
 • diskutera berättande texters budskap, språkliga drag och uppbyggnad ex. parallellhandling, tillbakablickar och miljö- och personbeskrivningar,
 • läsa beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, ex. faktatexter, reklam och insändare samt diskutera deras innehåll, uppbyggnad och språkliga drag,
 • skriva olika typer av texter och anpassa dem efter hur de är uppbyggda,
 • bearbeta dina egna texter,
 • ge och ta emot respons på texter
 • skriva och redigera texter, både för hand och med hjälp av dator,
 • träna på stavningsregler, skiljetecken, meningsbyggnad samt ordklasser,
 • använda språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord,
 • diskutera och använda ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter,
 • diskutera skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte.

 

Arbetssätt och redovisningsform

Under årskurs 4 kommer du att:

 • delta i läsgrupper, där ni läser böcker och diskuterar bland annat innehåll och budskap,
 • delta i olika skrivprojekt ex. "Den magiska dörren",
 • skriva fria berättelser,
 • skriva olika typer av texter, till exempel faktatexter och insändare,
 • ge och ta emot respons på dina texter samt bearbeta dina texter utifrån den respons du får,
 • arbeta med språklära, där du lär dig mer om till exempel stavningsregler, skiljetecken samt ordklasser. 

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt genom läsåret genom de diskussioner du deltar i samt de uppgifter och arbeten som du lämnar in. 

 

I slutet av årskurs 4 ska du kunna:

 • läsa skönlitteratur med flyt samt använda lässtrategier,
 • sammanfatta olika texters innehåll,
 • utifrån dina egna erfarenheter tolka och resonera kring texternas budskap,
 • skriva olika typer av texter,
 • skriva berättande texter med en röd tråd samt enkla miljö- och personbeskrivningar,
 • använda grundläggande regler för stavning och skiljetecken,
 • ge respons på andras texter
 • ta emot respons på dina texter samt bearbeta dem utifrån den respons som du får.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv