Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dalby förr och nu

Skapad 2016-03-31 14:33 i Nyvångskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Teknik

Du ska få lära dig om hur det var att vara barn för ungefär 100 år sedan.

Innehåll

Varför ska vi lära oss detta?

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Vad ska vi lära oss?

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att:

 • vandra runt i Dalby och lära dig om byggnader och platser och dess historia.
 • se filmer som skildrar hur det var förr ca: 100 år sedan.
 • skriva faktatexter.
 • jämföra dåtid och nutid
 • fantisera om framtiden.
 • intervjua en äldre person.

 

 

Vad ska jag kunna?

Du ska:

 • jämföra dåtid och nutid: gällande kläder, skola, fritid, arbete
 • berätta om några byggnader och platser i Dalby 
 • jämföra kristendomens roll i skolan, hur det var förr och hur det är nu.
 • kunna några olika betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kostar.
 • intervjua en äldre person.

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • SO   3
  Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
 • SO   3
  Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
 • SO   3
  Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Hur visar jag vad jag kan?

Du visar vad du kan genom att:

 • delta aktivt i samtal.
 • dokumenterar det du lärt dig både enskilt och i grupp.
 • göra jämförelser mellan förr och nu.
 • genomföra en intervju och dokumentera den.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: