Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och livsstil

Skapad 2016-03-31 14:56 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Grundskola 9 Idrott och hälsa
...

Innehåll

Tid

Vi kommer att genomföra momentet Hälsa och Livsstil under veckorna 10-17.

Syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  7-9
  Rörelse Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  7-9
  Rörelse Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.

Arbetssätt

Vi genomför praktiska moment med teoretiska inslag.

Vi samtalar om begrepp som Mental Träning där eleverna får grundläggande kunskaper om olika metoder och vilka positiva effekter det finns med att regelbundet utöva mental träning. Därefter genomför vi några övningar där eleverna praktiskt får användning av dessa kunskaper. Eleverna kommer även bli tilldelade dokument, Mental träning där allt som kommer samtalas om på lektionerna tas upp samt ha ytterligare möjlighet till att se och lyssna till det som sagts i de filmer som gjorts i de berörda ämnena.

 

Kroppsideal och Dopning är två andra begrepp som berörs i två filmer vi ser på där ungdomar pratar om den egna synen samt samhällets syn på våra kroppar och självkänslan. Vi utgår därefter från några diskussionsfrågor i små grupper för att sammanfatta i storgrupp. Eleverna kommer även bli tilldelade dokument där det står i textform om Anabola Androgena Steroider samt Kroppsideal. Där finns allt nedskrivet om vad som kommer samtalas om. Eleverna kommer även ha möjlighet till att se och lyssna till det som sagts i de filmer som gjorts i de berörda ämnena.

 

Eleverna får även praktisk och teoretisk kunskap i hur man genomför HLR (Hjärt- och Lungräddning)

Bedömning

Eleverna behöver vara aktivt deltagande både praktiskt och teoretiskt under de aktiviteter och diskussioner vi har under lektionerna. Under den här perioden sker en hel del muntligt i diskussioner varav det är av stor vikt att eleverna är munliga under lektionerna och inte bara praktiska. Eleverna kommer dock få påvisa sina kunskaper i det prov som genomförs i slutet av denna PP. Frågorna kommer främst vara öppna frågor där eleverna utifrån den kunskap de inhämtat sig under perioden och de texter de fått tilldelat på mailen, reflektera från egna tankar och sin syn på de områden vi gått igenom (Mental träning, kroppsideal och dopning).

Uppgifter

 • Dokument om Mental träning, AAS samt kroppsideal

 • Diskussionsfrågor inför provet i idrott och hälsa

 • Diskussionsfrågor inför provet i Idrott och hälsa

 • Inläst material kring Mental träning, AAS samt kroppsideal

 • Diskussionsfrågor inför provet

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: