Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön flagg - energi

Skapad 2016-03-31 15:06 i Förskolan Lägerhöjden Vaxholm Stad
Barngrupp, ålder och antal barn: Avdelning Tärnan 15 barn, 2,5-6 år Beskrivning av tema/projekt – vad är det vi har fokus på? Vår förskola har under många år arbetat med grön flagg och nu har vi tillsammans valt tema klimat och energi.
Förskola

Vad vill vi erbjuda/utmana barnen kring = lärobjekt? Att fundera kring begreppet energi - elenergi. Vad är det? Upptäcka och utforska energi i vår vardag. Vad drivs av el? Hur var det förr i tiden?

Innehåll

Varför?

Varför valde vi detta projekt?

Alla förskolor i vår kommun arbetar med grön flagg, detta är ett område som vi inte tidigare arbetat med. Förskolan har ett gemensamt tema men alla avdelningar arbetar individuellt.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Hur?

Hur ska vi gå tillväga?

Vi inleder med att prata med barnen om vad el är och vad som drivs av el.

Vi ser en film, Alice i energilandet, som handlar om el och att spara på el

Vi för en diskussion med barnen om hur vi kan spara el och blir "elsparare" . Vi tänker på att släcka våra lampor innan vi går ut eller lämnar ett rum.

Prata med barnen om hur det var förr, innan elen kom. Hur gjorde människan då? Vi kan utgå från t ex Emil i Lönneberga eller någon annan av Astrid Lindgrens filmer.

Göra en lista på vad som drivs av el och kanske även på batteri

Prata med barnen hur det skulle vara på Tärnan utan el. Vi kanske ska ha en elfri dag? (på Tärnan)

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,

När?

När, under veckan, skapar vi utrymme för detta projekt?

 Ta upp och prata i hela gruppen nån gång i veckan, men genomföra vissa saker dagligen som att spara el.

Vi satsar på måndagar, men även torsdagar fungerar.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Så här planerar vi att gå tillväga för att möjliggöra den pedagogiska dokumentationen:

Hur dokumenterar vi: Vi fotograferar, filmar och publicerar i Unikum

 

Vilket reflektionsunderlag använder vi?

Vi testar vårt "nya" underlag, Uppföljning, utvärdering och utveckling.

 

Hur ofta? Med vilken frekvens?

Vi fotograferar så ofta som möjligt

Reflektionsunderlaget gör vi på vår PUT 

 

 

När ska det ske?

Dokumentationen av aktiviteterna sker fortlöpande

 

 

Vem ansvarar för dokumentationen?

Den som inte håller i aktiviteten. 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och lärande.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: